سيلورهاي ايران در مسابقه اول و دوم به مصاف حريفان رفتند

سيلورهاي تيم ملي بادباني کشورمان امروز 23 آبان ماه در 6 ماده با حريفان خود در مسابقه اول و دوم رقابت کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، ملي پوشان تيم بادباني ايران امروز در ماده هاي 420 زنان و مردان، هابي 16 مردان، RSX مردان و آپتيميست دختران و پسران به مصاف حريفان خود رفتند.
طبق نتايج به دست آمده در مسابقات امروز در آپتيميست دختران در مسابقه اول فاطمه جعفري بعد از يوتينگ از چين، زفرا از هند، نورا محمد از مالزي، نوپاکائو از تايلند، فوکوساوا از ژاپن و کيم از کره جنوبي در رده هفتم ايستاد . در مسابقه دوم نيز فاطمه جعفري به عنوان قايق هفتم از خط پايان عبور کرد. در اين مسابقه نوپوکائو از تايلند، يوتينگ از چين، ليم از سنگاپور، نورا محمد از مالزي، فوکوساوا از ژاپن و کيم از کره جنوبي اول تا ششم شدند و زفرا از هند و سورني از سريلانکا رده هاي هشتم و نهم را به دست آوردند.
کيوان حسن زاده در مسابقه اول خود در رشته آپتيميست موفق شد با درخشش به عنوان قايق دوم بعد لئوجان سنگاپوري از خط پايان عبور کند. در اين مسابقه توتساپ از تايلند، ژانگ از چين، علي صبري از مالزي، اوکادا از ژاپن، کيم ازکره جنوبي، علي زيدي از امارات، کلاپاندا از هند، گونواردنا از سريلانکا و احمد از پاکستان در رده هاي بعدي قرار گرفتند. در مسابقه دوم اين رشته ژانگ از چين، علي صبري از مالزي، اوکادا از ژاپن، توتساپ از تايلند، لئوجان از سنگاپور، کلاپاندا از هند، کيم ازکره جنوبي اول تا هفتم شدند و کيوان حسن زاده در مکان هشتم ايستاد.
در مسابقه اول رشته هابي 16 محمد رهي و حسين عيسي پور به مصاف حريفان رفتند که دامرونگ و کيتسادا از تايلند، جو و جئونگ از کره جنوبي، سو و ليو از چين، تئو و وونگ از سنگاپور، يوشينگ و کيت فونگ از هنگ کنگ ، حسن عيسي پور و محمد رهي از ايران و آريو ديپو و سوجات ميکو از هند در مکان هاي اول تا هفتم جاي گرفتند. در مسابقه دوم اين رشته سيلورهاي ايران موفق تر ظاهر شده و در مکان چهارم ايستادند. دامرونگ و کيتسادا از تايلند، جو و جئونگ از کره جنوبي، سو و ليو از چين و تئو و وونگ از سنگاپور اول تا سوم شدند.
در رشته RSX سينا آرش در مسابقه اول در مصاف با حريفان خود دهم شد. در اين مسابقه وانگ از چين، برزوگا از تايلند، توميزا از ژاپن، چنگ از هنگ کنگ، لي از کره جنوبي، مورنا از فيليپين، راجا از پاکستان، لئونارد از سنگاپور و زينال از مالزي در مکانهاي اول تا نهم ايستادند. در مسابقه دوم آرش موفق شد به رده نهم صعود کند. در اين مسابقه توميزا از ژاپن، لي از کره جنوبي، برزوگا از تايلند، چنگ از هنگ کنگ، وانگ از چين، مورنا از فيليپين، لئونارد از سنگاپور و زينال از مالزي در رده هاي اول تا هشتم ايستادند.
در مسابقه اول رشته 420 بانوان پريسا مرادي و کيميا مينابي نژاد نمايندگان کشورمان به مصاف حريفان خود رفتند و در نهايت پنجم شدند. در اين مسابقه لي و ليو از سنگاپور اول شدند، مي يو و يو ساوات از تايلند دوم، موهد و نورا از مالزي سوم و وي و گائو از چين چهارم شدند. در مسابقه دوم اين رشته نيز نمايندگان ايران باز هم پنجم شدند. در اين مسابقه لي و ليو از سنگاپور، موهد و نورا از مالزي، وي و گائو از چين و مي يو و يو ساوات از تايلند در مکانهاي اول تا چهارم ايستادند.
در رشته 420 مردان محمد اوج هرمزي و مجيد سيفي حضور داشتند که در مسابقه اول ناوي و آتيوات از تايلند، ليو و چنگ از سنگاپور، دينگ و ليو از چين، لي و يانگ از کره جنوبي، کوزاميل و مازلان از مالزي، کوان و کاي برنارد از هنگ کنگ، ياماگوچي و ايسوزاکي از ژاپن و محمد اوج هرمزي و مجيد سيفي از ايران در رده هاي اول تا هشتم قرار گرفتند. سيلورهاي ايران در مسابقه دوم موفق شدند به رده ششم صعود کنند. در اين گروه ليو و چنگ از سنگاپور، لي و يانگ از کره جنوبي، کوزاميل و مازلان از مالزي، ياماگوچي و ايسوزاکي از ژاپن و دينگ و ليو از چين، مکانهاي اول تا پنجم را از آن خود کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.