شخرت گانيو رسماً سرمربي تيم ملي روئينگ تک پاروي مردان شد

شخرت گانيو مربي ازبکستاني روئينگ پس از جلسه با بهرام افشارزاده دبيرکل کميته ملي المپيک و احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني ايران رسماً سرمربي تيم ملي روئينگ تک پاروي مردان شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، شخرت که 6 اسفندماه وارد ايران شده بود، پس از برگزاري جلسه با احمد دنيامالي به استان گيلان سفر کرد تا بازديدي از اردوها و نحوه تمرين ورزشکاران تيم ملي روئينگ داشته باشد. وي سه شنبه اين هفته گزارش مبسوط خود را از اين بازديد در جلسه هيات رئيسه ارائه داد و پس از تاييد اعضاء هيات رئيسه و رضايت وي ، به کميته ملي المپيک معرفي شد تا توافقات نهايي صورت پذيرد.
در اين جلسه که ديروز در کميته ملي المپيک برگزار شد شخرت برنامه هاي خود را عنوان کرد که در نهايت با تاييد افشارزاده سمت سرمربيگري تيم ملي روئينگ تک پاروي مردان را به عهده گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.