خيرالهي به عنوان سرپرست کميته انضباطي منصوب شد

سرپرست فدراسيون قايقراني طي حکمي حسين خيرالهي را به عنوان سرپرست کميته انضباطي فدراسيون منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، حسين خيرالهي پيش از اين به عنوان رئيس هيات قايقراني کرج و مدتي نيز به عنوان رئيس کميته انضباطي در فدراسيون قايقراني فعاليت داشته است.
در اين حکم آمده است:

«برادر گرامي جناب آقاي حسين خيرالهي

باتوجه به حسن سوابق و تجربيات ارزشمندتان در رشته ورزش قايقراني بموجب اين ابلاغ بعنوان «سرپرست کميته انضباطي» منصوب مي گرديد.
آرزومند است به ياري ايزدمنان و با بهره گيري از نقطه نظرات کارشناس و صاحب نظران و پيشکسوتان اين رشته در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

سيدمحمد شروين اسبقيان
سرپرست فدراسيون»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.