5 قايقران المپيکي با اسبقيان و طالبي جلسه خواهند داشت

قايقرانان المپيکي کشورمان با حضور در آکادمي ملي المپيک فردا 17 خرداد ماه تست دوپينگ خواهند داد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، 5 قايقران المپيکي کشورمان با حضور در آکادمي ملي المپيک تست دوپينگ خواهند داد. سولماز عباسي، آرزو حکيمي، احمدرضا طالبيان، محسن شادي و احمد احمدي قايقرانان المپيکي کشورمان هستند که جهت انجام اين تست در آکادمي ملي المپيک حاضر مي شوند.
قايقرانان المپيکي پس از اين تست ساعت 5 بعدازظهر با سيد محمد شروين اسبقيان سرپرست و ناصر طالبي سرپرست دبيري فدراسيون جلسه خواهند داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.