براي اولين بار در تاريخ مسابقات ليگ کانوپولو دو ورزشکار با هم خانم گل شدند.شيوا مولوي نيا و بهنوش رحماني در تيم با شگاه مقاومت بسيج با 18 گل زده

براي اولين بار در تاريخ مسابقات ليگ کانوپولو دو ورزشکار با هم خانم گل شدند.شيوا مولوي نيا و بهنوش رحماني در تيم با شگاه مقاومت بسيج با 18 گل زده
خانم زهرا عليزاده از تيم خراسان رضوي هنوزم بهترين دروازه بان مي باشد.
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.