بادبانهاي ايران در مالزي برافراشته شد

قايقرانان تازه کار بادباني کشورمان به منظور آمادگي براي شرکت در مسابقات 2010 گوآنگجوي چين بامداد فردا 20 ارديبشهت ماه تهران را به مقصد مالزي ترک کردند.
نفرات اعزامي که پس از انجام چند مرحله استعداديابي، هوش و آمادگي جسماني در استانهاي گيلان، مازندران، هرمزگان و آذربايجان غربي( مهاباد) انتخاب شدند به مربيگري خالد پرويز به شهر لانگکاوي مالزي اعزام شد. پس از اعزام قايقرانان به اين اردو ديويد ميرالتاي اسپانيايي و محمد فيسل الجزايري پس از توافق با مسئولين فدراسيون به عنوان مربيان جديد به تيم پيوستند تا به همراه خالد پرويز قايقرانان تازه کار بادباني را آموزش دهند.
براي اولين بار در تاريخ قايقراني اين اردو 82 روز به طول مي انجامد وقايقرانان ايران تمرينات خود را در مرکز آموزش سيلينگ مالزي برگزار خواهند کرد. مرکز آموزش سيلينگ مالزي قدمت فراواني دارد و از نظر تجهيزات و حضور مربيان مختلف براي قايق هاي گوناگون بي نياز است و همين امر دليل انتخاب اين کشور براي برپايي اردو بوده است.
حسين عيسي پور، مجيد سيفي ، سينا آرش، فرزام بلوک باشي، محمدعلي رسولي از گيلان، محمد گرجي، وحيد ابراهيمي، رضا نريماني ، مجتبي محمدزاده، مسعود جاني نسب، ايمان کياني، حسن وجداني و سيد علي کاظمي از مازندران، يونس معتصم، صمد پناهي، حسن مهدي زاده، محمد اوج هرمزي و بهزاد گويلي از هرمزگان، احمد احمدي، سروش قادري، نادر درويشي، قادر درويشي، شهاب خاتم و کيوان حسن زاده از مهاباد قايقرانان اعزامي به اين اردو هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.