رقابت هاي نيمه نهايي و فينال کاياک و کانو 500 متر برگزار شد

رقابت هاي قهرماني کشور آبهاي آرام مردان با برگزاري ديدارهاي نيمه نهايي و فينال 500 متر و آغاز مسابقات 200 متر بعدازظهر ديروز 15 اسفند ماه ادامه پيدا کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اين مسابقات که از بعدازظهر شنبه 14 اسفند آغاز شده است با مشخص شدن قهرمان هاي 500 و 1000 متر ادامه دارد. در مسابقات ديروز صبح قهرمان هاي 1000 متر مشخص شدند و در ادامه بعدازظهر رقابت هاي نيمه نهايي کاياک 500 متر و فينال کاياک و کانو 500 متر برگزار شد. در خاتمه مسابقات ديروز مسابقات مقدماتي 200 متر آغاز شد.
در اولين مسابقه بعداز ظهر ديروز رقابت نيمه نهايي کاياک يکنفره 500 متر بزرگسالان با حضور6 قايقران انجام وپويا دادک از تهران بازمان 2:14:10 دقيقه به مقام اول وفرامرز ورمزيار از همدان با زمان 2:20:37 دقيقه به مقام دوم ومحمد چراغي از قزوين با زمان 2:29:08 دقيقه به مقام سوم دست پيدا کردند.
رقابت نيمه نهايي کاياک يکنفره 500 متر جوانان با حضور 6 قايقران برگزار و رضا مهديان از هرمزگان با زمان 2:15:65 دقيقه مقام اول، وحيد احمدي از اذربايجان شرقي با زمان 2:18:21 دقيقه و محمد ابولي از خوزستان با زمان 2:21:97 دقيقه مقام هاي دوم و سوم را کسب کردند.
مسابقه نيمه نهايي کاياک يکنفره 500 متر اميد با شرکت 6 قايقران برگزار و رضا ياراحمدي از تهران با زمان 2:02:95 دقيقه، مجتبي پاينده از هرمزگان با زمان 2:09:25 دقيقه و داريوش فرجي از تهران توابع با زمان 2:09:86 دقيقه مقام هاي اول تا سوم را از آن خود کردند.
رقابت فينال کاياک يکنفره 500 متر بزرگسالان با حضور 8 قايقران برتر دور مقدماتي و نيمه نهايي انجام شد و احمدرضا طالبيان از اصفهان با زمان 1:50:17 دقيقه به مقام قهرماني، ميلاد قاسمي از مازندران با زمان 1:54:72 دقيقه مقام دوم و احسان طيبي نيا از خوزستان با زمان 1:59:67 دقيقه به مقام سوم دست پيدا کردند.
فينال کانو يکنفره 500 متر بزرگسالان با حضور 8 قايقران برگزار و محسن سعادتخواه از گيلان با زمان 2:04:67 دقيقه قهرمان و وحيد چراغي از کرمانشاه با زمان 2:11:62 دقيقه و محمد قزباف نژآد از خوزستان با زمان 2:12:76 دقيقه مقام هاي دوم و سوم را کسب کردند.
رقابت نهايي کاياک يکنفره 500 متر اميد با حضور 8 قايقران انجام و سعيد فضل اولي از گيلان با زمان 1:50:53 دقيقه، محمدطاهر حسين افشار از کرمانشاه با زمان 1:52:22 دقيقه و احمد بنده زاده از مازندران با زمان 1:52:49 دقيقه مقام هاي اول تا سوم را مال خود کردند.
رقابت فينال کانو يکنفره 500 متر اميد با قهرماني اميرحسين خدايار از مازندران با زمان 2:07:86 دقيقه از بين 6 قايقران برگزار و سروش رضوانيان از تهران با زمان 2:08:96 دقيقه و مرتضي رستمي از گلستان با زمان 2:13:86 دقيقه مقام هاي دوم و سوم را کسب کردند.
مسابقه فينال کاياک يکنفره 500 متر جوانان با حضور 9 ورزشکار برگزار و علي آقا ميرزايي از گيلان با زمان 1:49:57دقيقه قهرمان، فرزين اسدي از مازندران با زمان 1:49:77 دقيقه دوم و افشان شعباني از کرمانشاه با زمان 1:54:95دقيقه سوم شدند.
مسابقه فينال کانو يکنفره 500 متر جوانان با حضور 9 قايقران و قهرماني عادل مجللي از گلستان با زمان 2:07:34 دقيقه، مقام دومي سامان بقايي از تهران با زمان 2:07:96 و مقام سومي پژمان ديوسالار از مازندران با زمان 2:12:42 به پايان رسيد.
رقابت فينال کاياک دونفره 500 متر بزرگسالان با مسابقه 5 قايقران انجام و امين بوداغي و حسين سينکايي از مازندران با زمان 1:50:00 دقيقه قهرمان، مرتضي غضنفر پور و احسان طيبي نيا از خوزستان با زمان 1:56:47 دقيقه مقام دوم و سجاد تقي پور و رضا کابلي از گلستان با زمان 2:01:64 دقيقه مقام سوم را کسب کردند.
مسابقه فينال کانو دونفره 500 متر بزرگسالان با رقابت 7 قايقران برگزار و ايمان پور عزيز و مهدي آغاسي از مازندران با زمان 2:06:49 دقيقه مقام اول، وحيد و حميد چراغي از کرمانشاه با زمان 2:07:00 دقيقه مقام دوم و علي باجلان و عارف ندافي از تهران با زمان 2:07:31 دقيقه مقام سوم را مال خود کردند.
در ادامه مسابقات رقابت هاي مقدماتي کاياک 200 متر برگزار و در اولين رقابت کاياک يکنفره 200 متر در دو گروه انجام شد و در گروه اول با حضور 5 قايقران امير رشيدي از گلستان با زمان 40:47 ثانيه، ميلاد قاسمي از مازندران با زمان 41:28 ثانيه و احسان طيبي از خوزستان با زمان 41:76 ثانيه مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.
در گروه دوم کاياک يکنفره 500 متر بزرگسالان با شرکت 3 قايقران انجام و احمدرضا طالبيان از اصفهان با زمان 41:29ثانيه مقام اول، رسول مهمان نوازي از آذربايجان شرقي با زمان 46:12 ثانيه مقام دوم و فرامرز ورمزيار از همدان با زمان 42:78 ثانيه مقام سوم را مال خود کردند.
رقابت هاي مقدماتي کاياک دونفره 200 متر نيز در دو گروه برگزار ودر گروه اول با شرکت 3 قايق امين بوداغي و حسين سينکايي از مازندران با زمان 37:75 ثانيه مقام اول، امير رشيدي و سجاد تقي پور از گلستان با زمان 38:40 ثانيه مقام دوم و مرتضي غضنفر پور و احسان طيبي از خوزستان با زمان 51:81 دقيقه مقام سوم را کسب کردند.
در گروه دوم با حضور 3 قايق احمدرضا طالبيان و عمادالدين انصاري از اصفهان با زمان 45:17 ثانيه، رضا مقصودي و پويا حسن پور از آذربايجان شرقي با زمان 48:50 ثانيه و حسن صمدي و فرامرز ورمزيار از همدان با زمان 1:02:16 دقيقه مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند.
اين رقابت ها با انجام مسابقات نهايي 200 و 500 متر امروز صبح به پايان خواهد رسيد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.