مصطفي ثمري رئيس کميته اسلالوم شد

مصطفي ثمري سرمربي سابق تيم ملي کانوپولو جوانان که در اسلالوم نيز سابقه دارد به عنوان رئيس کميته اسلالوم انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، ديشب در جلسه هيات رئيسه فدراسيون مصطفي ثمري به عنوان رئيس کميته اسلالوم معرفي و انتخاب شد. ثمري از پيشکسوتان قايقراني ايران و متولد گلپايگان در سال 1326 مي باشد و پيش از اين با تيم کانوپولو جوانان به مقام قهرماني آسيا دست يافته است.
مهندس احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب در جلسه هيات رئيسه ديشب در اين رابطه گفت : اگر در اسلالوم خوب کار کنيم و برنامه ريزي صحيح داشته باشيم در مسابقات گوآنگجو شانسمان از بعضي رشته ها بيشتر خواهد بود.
وي ادامه داد: خوشبختانه در اسلالوم از لحاظ تجهيزات مشکل خاصي نداريم و فقط به دنبال مربي درجه اول از کشورهاي مطرحي مانند اسلواني هستيم.
مهندس دنيامالي بيان کرد : اين رشته در گوآنگجو 4 ماده و ١٢ مدال دارد و ما نيز بايد براي موفقيت در اين مسابقات بايد 4 پسر و يک دختر را آماده کنيم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.