تيم تهران به مقام قهرماني رسيد

مسابقات قهرماني کشور روئينگ بانوان ديروز 18 اسفندماه با قهرماني تيم تهران در پايگاه قهرماني سنگاچين بندرانزلي به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات قهرماني کشور روئينگ از صبح ديروز 18 اسفندماه با رقابت هاي نيمه نهايي، فينالA و فينالB ادامه يافت. مسابقات نيمه نهايي ماده يکنفره وزن آزاد در دو گروه 5 نفره انجام شد و در گروه اول مهسا جاور از زنجان با زمان 11:31:00 دقيقه و نسيم بن يعقوب از تيم ملي با زمان 11:32:00 دقيقه به فينالA صعود کردند و مبينا بختياري از توابع تهران با زمان 13:05:00دقيقه، سوگل متدين از گيلان ب با زمان 14:03:00 دقيقه و هانيه کلائي از مازندران با زمان 14:14:00 دقيقه به فينالB راه يافتند.
در گروه دوم نيمه نهايي ماده يکنفره وزن آزاد شادي فرج پور از گيلان با زمان 11:20:00 دقيقه ، سولماز عباسي از تهران با زمان 11:26:00 دقيقه و لادن نائبي از تيم ملي با زمان 11:43:00 دقيقه به فينالA صعود کردند و شيما جباري از تيم ملي و رويا عباسي از آذربايجان غربي با زمان 12:27:00 دقيقه به فينالB راه پيدا کردند.
رقابت فينالB ماده يکنفره سبک وزن با شرکت 3 قايقران راه يافته به اين مسابقه برگزار شد و منا رمضاني از گيلان ب با زمان 12:42:00 دقيقه به مقام اول، زهرا فرجي از آذربايجان غربي با زمان 12:54:00 دقيقه مقام دوم و سارا حمزه نتاج از مازندران با زمان 13:24:00 دقيقه مقام سوم را کسب کردند.
در رقابت فينالB ماده يکنفره وزن آزاد که با حضور 5 قايقران راه يافته به اين رقابت انجام شد، شيما جباري از تيم ملي با زمان 11:13:00 دقيقه مقام اول، رويا عباسي از آذربايجان غربي با زمان 11:17:00 دقيقه مقام دوم، مبينا بختياري از توابع تهران با زمان 11:27:00 دقيقه مقام سوم، سوگل متدين از گيلان ب با زمان 13:10:00 دقيقه مقام چهارم و هانيه کلائي از مازندران با زمان 13:18:00 دقيقه مقام پنجم را بدست آوردند.
مسابقه فينالA ماده يکنفره سبک وزن با تلاش 5 قايقران صعود کرده به اين رقابت برگزار و حميرا برزگر تمرين از گيلان با زمان 10:09:00 دقيقه مقام قهرماني، نازنين ملائي از تيم ملي با زمان 10:18:00 دقيقه مقام دوم، مريم سعيدي از تهران با زمان 10:47:00 دقيقه مقام سوم، اليکا افشاري از توابع تهران با زمان 11:21:00 مقام چهارم و منا شادمهر از زنجان با زمان 11:22:00 دقيقه مقام پنجم را کسب کردند.
در رقابت فينال ماده تکنفره وزن آزاد که با مسابقه 5 روئينگ سوار برتر صعود کرده به اين رقابت برگزار شد، سولماز عباسي از تهران با زمان 9:58:00 دقيقه عنوان قهرماني، مهسا جاور از زنجان با زمان 10:06:00دقيقه مقام دوم، نسيم بن يعقوب از تيم ملي با زمان 10:12:00 دقيقه مقام سوم، شادي فرج پور از گيلان با زمان 10:15:00 دقيقه مقام چهارم و لادن نائبي از تيم ملي با زمان 11:23:00 مقام پنجم را کسب کردند.
در پايان رقابت ها و در رده بندي کلي تيم تهران با 6 مدال طلا، 4 مدال نقره و کسب 10 امتياز مقام قهرماني، تيم گيلان با 6 مدال طلا، 3 مدال برنز و کسب 9 امتياز مقام دوم و تيم زنجان با 4 مدال نقره، 2 مقام چهارمي و کسب 6 امتياز مقام سوم را کسب کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.