تيم ملي جوانان مردان آبهاي آرام به مصاف حريفان خود رفتند

 تيم ملي آبهاي آرام جوانان در بخش مردان کشورمان رقابت خود را در دور مقدماتي مسابقات بين المللي بوخوم ديروز 19 خرداد ماه آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات بين المللي آبهاي آرام بوخوم از ديروز در آلمان آغاز شده است. قايقرانان کشورمان در دور مقدماتي اين مسابقات در مسافت 1000،500 و 200 متر با حريفان خود روبرو شدند.
در مسابقات مسافت 1000 متر در کاياک يکنفره افشين شعباني با حريفاني از آلمان، هلند، دانمارک روبرو شد و با کسب رکورد 4:47.23 دقيقه اول شد و به فينال راه يافت. در اين رقابت قايقرانان آلماني و دانمارکي در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
سامان بقايي در کانوي يکنفره با حريفاني از فرانسه و آلمان رقابت کرد و در نهايت با زمان 5:03.60 دقيقه در رده اول قرار گرفت و راهي فينال مسابقات شد. در اين مسابقه قايقرانان فرانسه و آلمان دوم و سوم شدند.
ياسين نوري و محمدجواد شاهپوري در کاياک دونفره با حريفاني از آلمان، فرانسه، آمريکا و دانمارک روبرو شد و در پايان با زمان 4:23.39 دقيقه سوم شدند و فينال راه يافتند. در اين مسابقه قايقرانان آلماني و فرانسوي اول و دوم شدند.
در رقابت هاي مسافت 500 متر افشين شعباني در کاياک يکنفره با حريفاني از دانمارک، آمريکا، هلند و دانمارک روبر شد و در پايان با زمان 2:11.83 دقيقه اول شد و به فينال راه يافت. در اين مسابقه قايقرانان دانمارک و آمريکا دوم و سوم شدند.
سامان بقايي در کانوي يکنفره با حريفاني از فرانسه، آلمان و دانمارک روبرو شد و با زمان 2:43.58 دقيقه اول شد و به فينال راه پيدا کرد. قايقرانان فرانسه و آلمان در اين رقابت در رده هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
ياسين نوري و محمدجواد شاهپوري در کاياک دونفره با قايقرانان آرژانتين، آمريکا، آفريقاي جنوبي و دانمارک روبرو شدند و در پايان با زمان 1:59.42 دقيقه دوم شدند و به فينال راه يافتند. در اين مسابقه قايقرانان آرژانتين و آمريکا در رده هاي اول و سوم جاي گرفتند.
در مسابقات دور مقدماتي مسافت 200 متر نيز افشين شعباني در کاياک يکنفره با حريفاني از آلمان، آرژانتين ، دانمارک، آمريکا و هلند روبرو شد و در پايان با زمان 43.72 ثانيه سوم شد و به نيمه نهايي راه يافت. در اين مسابقه قايقرانان آلمان و آرژانتين اول و دوم شدند.
سامان بقايي در کانوي يکنفره با قايقرانان فرانسه، آلمان و دانمارک رقابت کرد و در پايان با زمان 49.21 ثانيه در جايگاه اول قرار گرفت و راهي فينال شد. در اين مسابقه قايقرانان فرانسه و آلمان دوم و سوم شدند.
ماکان غياثي و افشين شعباني در کاياک دونفره به مصاف حريفاني از فرانسه، دانمارک، آفريقاي جنوبي و دانمارک رفتند که در نهايت با زمان 41.19 دقيقه چهارم شدند و به نيمه نهايي راه پيدا کردند.در اين مسابقه قايقرانان فرانسه، دانمارک و آفريقاي جنوبي اول تا سوم شدند. اين رقابت ها از ديروز در بوخوم آلمان آغاز شده و امروز 20 خرداد ماه با برگزاري رقابت هاي نيمه هايي ادامه خواهد يافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.