دور رفت مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام مردان پايان يافت

دور رفت مرحله دوم مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهاي آرام مردان در سال 88 پنجشنبه 26 آذرماه در 2 رده سني بزرگسالان و جوانان در درياچه آزادي تهران به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، 8 تيم شرکت کننده هيات فارس ، هيات ملاير، هيات همدان ، هيات مازندران، آماکو نوشهر، هيات اصفهان، ملوان جوان رشت و هيات خراسان رضوي در اين رقابتها با هم به رقابت پرداختند که در کاياک يکنفره مسافت 1000 متر بزرگسالان احمدرضا طالبيان با زمان 4:03.10 از هيات اصفهان ، امين بوداغي با زمان 4:05.70 از ملوان جوان رشت و فرزين اسدي با زمان 4:11.57 از آماکو نوشهر اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره 1000 متر بزرگسالان حسين سينکايي – اروند درويش با زمان 3:42.20 از آماکو نوشهر اول، عليرضا عليمحمدي – امين بوداغي از ملوان جوان رشت با زمان 3:43.06 دوم و احمدرضا طالبيان – آرش بصارت دار از هيات اصفهان با زمان 3:44.45 سوم شدند.
در کانو يکنفره 1000 متر بزرگسالان شاهو ناصري از ملوان جوان رشت با زمان 4:38.40 ، محمد سعادت خواه از آماکو نوشهر با زمان 4:42.81 و مهدي آغاسي از هيات مازندران با زمان 5:13.16 به مقام هاي اول تا سوم دست يافتند.در کانودونفره 1000 متر بزرگسالان محمد نوري – محسن سعادت خواه از آماکو نوشهر با زمان 4:16.33 اول شدند، شاهو ناصري- مهيار رخزاد از ملوان جوان رشت با زمان 4:21.57 و اميرحسين خدايار – مهدي آغاسي از هيات مازندران با زمان 4:38.92 به مقام هاي دوم و سوم رسيدند.
در کاياک يکنفره 1000متر جوانان حسين اسماعيل زاده از هيات اصفهان با زمان 5:07.82 ، مصطفي نوري از هيات همدان با زمان 5:39.46 و اميرحسين حامديان از هيات ملاير با زمان 5:53.56 اول تا سوم شدند.در کاياک دونفره 1000متر جوانان آرش قنبري – کريم ميرآقايي از هيات مازندران با زمان 4:17.29 ، مهران حاجيلويي – مصطفي نوري از هيات همدان با زمان 5:13.76 و علي تيمورزاده – اميرحسين حامديان از هيات ملاير با زمان 5:50.90 به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.
در کانو يکنفره 1000متر جوانان سهيل شهبازي از هيات کرمانشاه با زمان 5:33.57 اول و سيد سجاد سجادي از هيات اصفهان با زمان 6:20.44 دوم شدند.
در کاياک يکنفره 500 متر بزرگسالان احمدرضا طالبيان از هيات اصفهان با زمان 1:53.81 اول ، امين بوداغي از ملوان جوان رشت با زمان 1:55.25 دوم و فرزين اسدي از آماکو نوشهر با زمان 1:56.52 سوم شدند. در کاياک دونفره 500 متر بزرگسالان عليرضا عليمحمدي – امين بوداغي از ملوان جوان رشت با زمان 1:45.03 به مقام اول ، احمدرضا طالبيان – آرش بصارت دار از هيات اصفهان با زمان 1:45.92 به مقام دوم و حسين سينکايي – اروند درويش از آماکو نوشهر با زمان1:54.24 به مقام سوم رسيدند.
در کانو يکنفره 500 متر بزرگسالان شاهو ناصري از ملوان جوان رشت با زمان 2:12.04 ، محسن سعادت خواه از آماکو نوشهر با زمان2:17.91 و مهدي آغاسي از هيات مازندران با زمان 2:19.03 به مقامهاي اول تا سوم رسيدند.در کانو دونفره 500 متر بزرگسالان محمد
نوري- محسن سعادت خواه از آماکو نوشهر با زمان 2:02.11 مقام اول ، شاهو ناصري – مهيار رخزاد از ملوان جوان رشت با زمان 2:05.49 مقام دوم و مهدي آغاسي – اميرحسين خدايار از هيات مازندران با زمان 2:08.16 مقام سوم را از آن خود کردند.
در کاياک يکنفره 500 متر جوانان آرش قنبري از هيات مازندران با زمان 2:07.36 اول شد ، حسين اسماعيل زداه از هيات اصفهان با زمان 2:16.77 و اميرحسين حامديان از هيات ملاير با زمان 2:43.72 در رده هاي دوم و سوم جاي گرفتند.در کاياک دونفره 500 متر جوانان آرش قنبري – کريم ميرآقايي از هيات مازندران با زمان 2:01.91، مهران حاجيلويي – مصطفي نوري از هيات همدان با زمان 2:28.75 و علي تيمورزاده – اميرحسين حامديان از هيات ملاير با زمان 2:49.84 اول تا سوم شدند.
در کانويکنفره 500 متر جوانان سهيل شهبازي از هيات کرمانشاه با زمان 2:21.28 اول شدند، سيدسجاد سجادي از هيات اصفهان با زمان 2:59.77 به مقام دوم رسيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.