شرکت کنندگان مرحله نيمه نهايي مشخص شدند

مسابقات قهرماني کشور روئينگ مردان بعدازظهر ديروز 21 اسفندماه با پايان دور مقدماتي در پايگاه قهرماني سنگاچين بندرانزلي ادامه يافت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، بعدازظهر ديروز 21 اسفندماه 2 مسابقه باقيمانده از دور مقدماتي وزن آزاد و 2 مسابقه ماقبل نيمه نهايي سبک وزن انجام شد و قايقرانان شرکت کننده در دور نيمه نهايي مشخص شدند.
در ادامه مسابقات دور مقدماتي وزن آزاد در گروه 4 عليرضا اتابکي از تهران با زمان 8:50 دقيقه و سعيد سعادتي از خراسان شمالي با زمان 9:01 از بين 5 قايقران به نيمه نهايي صعود کردند.
در گروه 5 دور مقدماتي ماده وزن آزاد نيز 5 ورزشکار حضور داشتند که ميثم جوهري از آذربايجان غربي با زمان 8:45 و ولي اله بيگي از تيم ملي با زمان 8:49 به نيمه نهايي راه يافتند.
در ادامه مسابقات رقابت هاي ماقبل نيمه نهايي ماده سبک وزن در دو گروه برگزار شد و در گروه اول که با شرکت 3 قايقران راه يافته به اين رقابت انجام شد، ميلاد خسروانيان از فارس با زمان 9:02 به نيمه نهايي صعود کرد.
در آخرين مسابقه بعدازظهر ديروز رقابت گروه دوم ماقبل فينال سبک وزن با حضور 4 قايقران برگزار شد و حامد خدري از بوشهر با زمان 8:35 دقيقه به نيمه نهايي راه پيدا کرد.
اين مسابقات صبح و بعدازظهر امروز با برگزاري رقابت هاي نيمه نهايي و فينال به پايان خواهد رسيد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.