گيلان برسکوي اول مسابقات قهرماني کشور پيشکسوتان ايستاد

دومين دوره مسابقات قهرماني کشور پيشکسوتان ديروز 27 آذرماه با قهرماني تيم گيلان به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين رقابتها در 4 گروه سني 35 تا 39 ، 40 تا 44 ، 45 تا 49 و 50 سال به بالا در کاياک يکنفره مسافتهاي 500 و 1000 متر برگزار شد که در نهايت در مسافت 1000 متر رده سني 35 تا 39 سعيد صيدگر از هيات گيلان با زمان 4:41.46 ، فرزام صداقت کيش از هيات گيلان با زمان 5:12.85 و اميد رفيع نيا از هيات گيلان با زمان 5:31.75 اول تا سوم شدند.
در رده سني 40 تا 44 جمشيد سعيدي از هيات گيلان با زمان 4:53.51 اول شد، اکبر ميرزايي از هيات گيلان با زمان 5:00.59 در رده دوم قرار گرفت و مهران قزلباش از هيات تهران با زمان 5:05.71 مکان سوم را از آن خود کرد.
در رده سني 45 تا 49 سال مهدي زهيدي از هيات گيلان با زمان 5:11.08 ، محسن مافي از هيات گيلان با زمان 5:15.24 و طاهر باواني از هيات کردستان با زمان 5:25.28 رده هاي اول تا سوم را به دست آوردند.
در رده سني 50 سال به بالا نيز محمد ويژه نواز از گيلان با زمان 5:34.42 اول و هادي کلاهچي از هيات تهران با زمان 5:47.34 دوم شدند.
در مسافت 500 متر نيز در رده سني 35 تا 39 سعيد صيدگر از هيات گيلان با زمان 2:17.63 ، فرزام صداقت کيش از هيات گيلان با زمان 2:23.01 و اميد رفيع نيا از هيات گيلان با زمان 2:31.86 اول تا سوم شدند.
در رده سني 40 تا 44 اکبر ميرزايي از هيات گيلان با زمان 2:14.18 اول شد، جمشيد سعيدي از هيات گيلان با زمان 2:14.55 در رده دوم قرار گرفت و جهانگير سعيدي از هيات گيلان با زمان 2:21.14 مکان سوم را از آن خود کرد.
در رده سني 45 تا 49 سال مهدي زهيدي از هيات گيلان با زمان 2:23.36 ، مسعود بصارت داراز هيات گيلان با زمان 2:24.35 و محسن مافي از هيات گيلان با زمان 2:27.49 رده هاي اول تا سوم را به دست آوردند.
در رده سني 50 سال به بالا نيز محمد ويژه نواز از گيلان با زمان 2:38.27 اول و هادي کلاهچي از هيات تهران با زمان 2:44.51 دوم شدند.
در رده بندي تيمي نيز گيلان با 79 امتياز قهرمان شد، تهران با 12 امتياز در رده دوم ايستاد و مازندران با 9 امتياز مکان سوم را به دست آورد. تيمهاي کردستان با 5 و قزوين با 2 امتياز در رده هاي بعدي جاي گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.