مربيان خارجي قايقراني به زودي به ايران مي آيند

رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي اّب گفت : تعويقي در کار نيست و مربيان به زودي وارد ايران مي شوند، اين مربيان براي حضورشان در ايران ويزاي يکساله درخواست نموده بودند ولي ابتدا بايد در ايران حضور يابند و پس از تشکيل پرونده در اداره کل اشتغال اتباع خارجي وزارت کار و امور اجتماعي و اخذ پروانه کار رواديد يکساله دريافت نمايند.
احمد دنيامالي در اين رابطه افزود : نورمن بارت مربي انگليسي و ليو چيون مربي چيني روئينگ به عنوان اولين نفرات براي آغاز کار خود وارد ايران مي شوند.
وي ادامه داد: جدول زمانبندي اردوهاي تيمهاي ملي با ورود و حضور مربيان خارجي تدوين شده و بر اين اساس دختران روئينگي در انزلي و پسران نيز در تهران از فردا 6 بهمن ماه به مدت يک ماه به اردو مي روند تا تمرينات خود را دنبال کنند.
رئيس فدراسيون قايقراني در خصوص مربي ايتاليايي کانوپولو بانوان گفت : ساندرا کاتانيا که قرار بود جهت مذاکره به منظور برعهده گرفتن تيم ملي کانوپولو بانوان به ايران سفر کند به دليل مشکلات شخصي، براي حضورش در ايران مهلت خواسته است.
دنيامالي بيان کرد: در رابطه با بليدر مربي بادباني نيز با توجه به درخواستي که براي حقوقش کرده ، اعضاي هيات رئيسه به بررسي و تصميم گيري در اين زمينه خواهند پرداخت . البته کميته بادباني با 3 مربي ديگر از کشورهاي انگلستان و اسپانيا رايزني هاي لازم را انجام داده است.
وي تصريح کرد: ضمن اينکه فدراسيون با حمايت سازمان تربيت بدني و کميته ملي المپيک مسئله حضور و فعاليت اين مربيان را در کشورمان به طور جدي پيگيري مي کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.