تيم تهران قهرمان مسابقات قهرماني کشور روئينگ مردان شد

مسابقات قهرماني کشور روئينگ مردان ديروز 22 اسفندماه با قهرماني تيم تهران در پايگاه قهرماني سنگاچين بندرانزلي به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اين مسابقات بعدازظهر ديروز با برگزاري رقابت هاي فينالA و فينالB به پايان رسيد.
در مسابقه فينالB ماده يکنفره سبک وزن 5 قايقران شرکت داشتند که حامد خدري از بوشهر با زمان 9:44:05 دقيقه مقام اول، سعيد خزلي از تيم ملي با زمان 10:05:92 دقيقه مقام دوم و ميلاد خسروانيان از فارس با زمان 11:13:31 دقيقه مقام سوم را کسب کردند.
در رقابت فينالB ماده يکنفره وزن آزاد که با حضور 3 قايقران انجام شد، خشايار عباس آبادي از تيم ملي مقام اول را بدست آورد.
مسابقه فينالA ماده يکنفره سبک وزن با رقابت 5 قايقران صعود کرده به اين رقابت برگزار شد و در نهايت کميل مصيبي از مازندران با زمان 9:32:42 دقيقه عنوان قهرماني، اميرحسن کاوياني از تهران با زمان 9:33:83 دقيقه مقام دوم، محمدرضا نقديان از گيلان ب با زمان 9:40:98 دقيقه مقام سوم و محمد رضا متحديان از توابع تهران با زمان 9:44:09 دقيقه مقام چهارم را مال خود کردند.
رقابت فينالA ماده يکنفره وزن آزاد با شرکت 5 قايقران راه يافته به اين مسابقه انجام شد و عليرضا اتابکي از تهران با زمان 9:29:04 دقيقه مقام قهرماني، افشار حيدري از تيم ملي با زمان 9:30:46 دقيقه مقام دوم، مصطفي پرورش خواه از گيلان با زمان 9:53:59 دقيقه مقام سوم و اميرحسين کاوياني از توابع تهران با زمان 11:25:16 دقيقه مقام چهارم را کسب کردند.
در پايان رقابت ها تيم تهران با کسب 10 امتياز مقام قهرماني را بدست آورد و تيم هاي مازندران و توابع تهران به ترتيب با کسب 6 و 5 امتياز در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.