مسابقات المپياد ايرانيان کانوپولو در بخش بانوان 29 دي به مدت سه روز و جوانان 6 بهمن به مدت سه روز براي متولدين 68 به بالابرگزار خواهد شد

مسابقات المپياد ايرانيان کانوپولو در بخش بانوان 29 ديماه ورود بمدت سه روز در تهران استخر بعثت و در بخش آقايان 6 بهمن بمدت سه روز براي متولدين 68 به بالابرگزار خواهد شد.
کميته کانوپولو /طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.