مهندس نوروزي براي 4 سال ديگر رئيس هيات شد

در راي گيري به عمل آمده در مجمع هيات قايقراني و اسکي روي آب استان مازندران مهندس نوروزي با 15 راي از 16 راي به رياست اين هيات برگزيده شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، اعضاي مجمع هيات قايقراني استان مازندران در جلسه امروز 6 بهمن ماه که با حضور آقاي پريچهره مديرکل تربيت بدني استان مازندران، رضا اميني نايب رييس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، تمامي اعضا و جمعي از مسوولين ورزش استان برگزار شد. ضمن بررسي آخرين وضعيت قايقراني استان مازندران ، در راي گيري به عمل آمده نوروزي را براي 4 سال آينده عهده دار اين سمت نمودند.وي در دوره پيشين نيز مسووليت هيات مذکور را برعهده داشته است.
همچنين شرکت کنندگان اظهار اميدواري نمودند ورزش قايقراني و اسکي روي آب استان مازندران روند رو به رشد خود را با سرعت بيشتري ادامه دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.