استان فارس براي مسابقات گروه دوم ليگ دسته يک کانوپولو آقايان اول بهمن ماه اعلام آمادگي نمود

استان فارس براي مسابقات گروه دوم ليگ دسته يک کانوپولو آقايان اول بهمن ماه اعلام آمادگي نمود.
لازم بذکر است گروه اول ليگ دسته يک آقايان29/8 در ساوه با کسب مقامهاي ذيل برگزار گرديد:
1-تيمهاي تربيت بدني اصفهان
2-هيات اراک
3-هيات همدان
4-خراسان رضوي
5-شهرداري منجيل
6-هيات لاهيجان
7-هيات زنجان
گروه دوم ليگ دسته يک آقايان شامل تيمهاي :
حافظيه شيراز-ذوب آهن اردبيل-هيات لرستان-چهارمحال و بختياري-
لبنيات صحرا کرمانشاه-آذربايجان شرقي
که استان فارس ميزباني مسابقات را در اول بهمن اعلام نمود
جدول مسابقات فوق متعاقبا ارسال مي گردد.
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.