مسابقات قهرماني کشور آقايان رده بزرگسالان و جوانان اواخر بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد

مسابقات قهرماني کشور آقايان رده بزرگسالان و جوانان اواخر بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد
کميته کانوپولو/قزلباش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.