فدراسيون قايقراني و پژوهشکده مهندسي دريا تفاهم نامه امضا کردند

فدراسيون قايقراني و پژوهشکده مهندسي دريا تفاهم نامه اي جهت همکاري متقابل و استفاده از امکانات طرفين امضا کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، پژوهشکده مهندسي دريا وابسته به دانشگاه صنعتي شريف که تحقيقاتي در زمينه صنايع دريايي انجام مي دهد با فدراسيون قايقراني تفاهم نامه اي با موضوع همکاري متقابل و استفاده از امکانات طرفين در جهت فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و مسابقات ورزشي و دريايي به امضا رساندند.
با امضاي اين تفاهم نامه پژوهشکده مهندسي دريا در زمينه طرح هاي پژوهشي و آموزشي با فدراسيون قايقراني همکاري مي کند و فدراسيون قايقراني نيز در اجراي طرح هاي مرتبط با صنايع دريايي با پژوهشکده همکاري خواهد کرد.
اين تفاهم نامه 23 اسفندماه به امضا رسيده است و از آغاز سال 1390 به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.