براي المپيکي شدن بايد همه برنامهايمان را انجام دهيم

مدير تيمهاي ملي آبهاي آرام معتقد است براي کسب نتيجه خوب و رسيدن به المپيک لندن بايد تک تک برنامه هاي از پيش تعيين شده انجام شوند.
ايرج اقليمي با اشاره به اردوي آمادگي پاروزنان آبهاي آرام مي گويد: ملي پوشان پاروزن ايران تمرينهاي خود را از هفتم فروردين آغاز کرده اند. احمدرضا طالبيان و شاهو ناصري دو شانس اصلي ايران براي کسب سهميه المپيک هستند که در رقابتهاي کاپ يک جهاني شرکت مي کنند. اين دو پاروزن ايران که سال گذشته مدالهاي خوبي کسب کردند، در سال جاري نيز شانس کسب مدال و حضور در المپيک لندن را در صورت انجام شدن تک تک برنامه هاي از پيش تعيين شده، دارند.
وي با تاکيد بر اهميت و دشواري رقابتهاي پيش رو ادامه مي دهد: رقابتهاي بسيار دشواري برابر حريفان قدرتمند داريم که نتيجه گرفتن در بين آنها بسيار دشوار است. بايد تلاش خود را انجام دهيم و با تمام قدرت برابر حريفان قرار بگيريم. راه بسيار دشوار است و تلاش ما نيز بايد مضاعف شود.
اقليمي با بيان اين مطلب که در رقابتهاي جهاني شانس کسب سهميه المپيک کم است مي گويد: رقابتهاي آسيايي در مهرماه امسال به ميزباني ايران برگزار مي شود که بايد با توجه به ميزباني، نتايج خوبي کسب کنيم.
وي ادامه مي دهد: در اواخر مرداد ماه رقابتهاي جهاني بزرگسالان را پيش رو داريم که شانس کسب سهميه بسيار کم است به همين دليل اين رقابتها مي تواند ميداني براي کسب تجربه باشد تا پاروزنان ايراني با آمادگي بيشتري در رقابتهاي آسيايي حاضر شوند. در سال گذشته شاهو ناصري در بازيهاي آسياي گوآنگجو مدال نقره و احمدرضا طالبيان نيز توانست مدال طلا کسب کند اما نبايد در اين فکر بود که چون سال گذشته اين مدالها کسب شده پس در سال جاري نيز اين اتفاق مي افتد. هيچ کشوري بيکار ننشسته و با آمادگي هرچه بيشتر در اين رقابتها شرکت مي کنند به همين دليل بايد سعي کنيم تا همه برنامهايمان را انجام دهيم و سهميه بگيريم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.