رقابتهاي گروه دوم ليگ دسته يک کانوپولوي آقايان آغاز خواهد شد

هفته اول گروه دوم ليگ دسته يک کانوپولوي آقايان پنج شنبه اول بهمن ماه با انجام 15 ديدار به ميزباني هيات قايقراني فارس برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، طبق برنامه اعلام شده حافظيه شيراز به مصاف هيات قايقراني اردبيل مي رود، هيات قايقراني لرستان با هيات قايقراني چهارمحال و بختياري ديدار مي کند، هيات قايقراني کرمانشاه با هيات قايقراني آذربايجان شرقي مسابقه مي دهد، حافظيه شيراز با هيات قايقراني لرستان ، هيات قايقراني اردبيل با هيات قايقراني چهارمحال و بختياري، هيات قايقراني کرمانشاه با حافظيه شيراز، هيات قايقراني آذربايجان شرقي با هيات قايقراني لرستان، هيات قايقراني اردبيل با هيات قايقراني کرمانشاه ، هيات قايقراني چهارمحال و بختياري با حافظيه شيراز، هيات قايقراني آذربايجان شرقي با هيات قايقراني اردبيل ، هيات قايقراني لرستان و هيات قايقراني کرمانشاه، هيات قايقراني چهارمحال و بختياري با هيات قايقراني آذربايجان شرقي، هيات قايقراني اردبيل با هيات قايقراني لرستان ، هيات قايقراني چهارمحال و بختياري با هيات قايقراني کرمانشاه و حافظيه شيراز با هيات قايقراني آذربايجان شرقي مسابقه مي دهند.
پس از پايان اين رقابتها 3 تيم برتر گروه دوم با 3 تيم برتر گروه اول براي کسب مقام اول تا ششم و تيم هاي چهارم تا ششم هر دو گروه نيز براي کسب مقام هفتم تا سيزدهم در مرحله دوم به مصاف هم خواهند رفت.
در گروه اول اين رقابتها تيم هاي تربيت بدني اصفهان، هيات اراک، هيات همدان، هيات خراسان رضوي، شهرداري منجيل، هيات لاهيجان و هيات زنجان با هم به رقابت پرداختند که در نهايت تربيت بدني اصفهان با 16 امتياز و تفاضل گل 45+ اول، هيات اراک با 16 امتياز و تفاضل گل 27+ دوم و هيات همدان با 12 امتياز سوم شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.