ايران جوانان بسيار مستعدي در ورزش دارد که بايد به آنها بيشتر بها داد

مربي تيم ملي روئينگ مردان گفت: اردو را آغاز کرديم بيشتر بچه ها در اردو حاضرند فقط بعضي ورزشکاران امتحانات دانشگاه دارند که پس از پايان امتحانات به اردو اضافه خواهند شد.
شخرت گانيو بيان کرد: در حال حاضر 17 نفر در اردو حاضرند اما ما بايد براي مسابقات آينده برنامه داشته باشيم و با استعداديابي نفرات جديدي را به تيم ملي اضافه کنيم.
وي افزود: ايران کشور بزرگي است و جوانان مستعدي دارد. ما بايد تمرکز را از چند استان برداريم و به تمام استان ها و حتي شهرهاي کوچک براي جذب استعدادهاي جديد برويم.
گانيو اظهار داشت: جوانان ايران داراي شاخص هاي بسيار خوبي براي رشته هاي گوناگون ورزشي هستند و ما در روئينگ به نفراتي نياز داريم که بايد آنها را با استعداديابي پيدا کنيم. محسن شادي يکي از نمونه هاست که استعدادش کشف شده و سرمايه گذاري ها در مورد او نتايجش را نشان داده است. جواناني مثل محسن شادي در ايران زياد هستند.
وي اضافه کرد: اگر از آينده صحبت مي کنيم و به نتايج درخشان بين المللي مي انديشيم بيش از هر مسئله بايد به کشف استعدادهاي جديد بيانديشيم. قطعا اگر اردوي تيم ملي با تعداد قايقران بيشتري برگزار شود دست ما براي انتخاب بازتر است و مي توانيم روئينگ سواران بهتري را براي اعزام به مسابقات مدنظر بگيريم.
گانيو در خصوص وضعيت محسن شادي گفت: محسن در شرايط خوبي به سر مي برد. با توجه به علاقه اي که به شهر و خانواده اش دارد بهترين جايي که مي تواند تمرين کند همين اروميه است. علاوه بر آن سد شهر چاي اروميه امکانات و شرايط خوبي دارد و محسن هم نشان داده که با تلاش مي تواند به موفقيت دست پيدا کند.
وي ادامه داد: المپيک ميدان بزرگي است و محسن حريفان قدرتمندي را پيش رو دارد. اما اميدواريم با تلاش و کار بيشتر در فاصله کمي که باقيمانده بهترين نتيجه را بگيريم.
گانيو خاطر نشان کرد: مهمترين مسئله در ورزش تمرين است. محسن نيز نشان داده که براي رسيدن به هدف تلاش زيادي مي کند. به همين دليل فشار تمرينات فشرده اش را تحمل مي کند تا بهترين نتيجه را بدست بياورد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.