سيلورهاي ايران به کار خود در روز دوم مسابقات بادباني پايان دادند

ملي پوشان تيم بادباني کشورمان در روز دوم بازيهاي آسيايي 2010 گوآنگجو امروز 24 آبان ماه با حريفان خود به رقابت پرداختند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در مسابقات امروز در آپتيميست دختران در مسابقه سوم فاطمه جعفري بعد از ليم از سنگاپور، نوپاکائو از تايلند، يوتينگ از چين، نورا محمد از مالزي، فوکوساوا از ژاپن، زفرا از هند و کيم از کره جنوبي به عنوان قايق هفتم از خط پايان عبور کرد. در مسابقه چهارم نيز فاطمه جعفري به عنوان قايق هفتم از خط پايان عبور کرد. در اين مسابقه نوپوکائو از تايلند، يوتينگ از چين، ليم از سنگاپور، کيم از کره جنوبي، زفرا از هند و فوکوساوا از ژاپن اول تا ششم شدند .
کيوان حسن زاده در مسابقه سوم خود در رشته آپتيميست به عنوان قايق هشتم بعد علي صبري از مالزي، توتساپ از تايلند، ژانگ از چين، اوکادا از ژاپن، کلاپاندا از هند و کيم ازکره جنوبي از خط پايان عبور کرد. در مسابقه چهارم اين رشته ژانگ از چين، علي صبري از مالزي، اوکادا از ژاپن، لئوجان از سنگاپور، توتساپ از تايلند، کلاپاندا از هند و کيم ازکره جنوبي اول تا هفتم شدند و کيوان حسن زاده در مکان هشتم ايستاد.
در مسابقه سوم رشته هابي 16 محمد رهي و حسين عيسي پور به مصاف حريفان رفتند که دامرونگ و کيتسادا از تايلند، جو و جئونگ از کره جنوبي، سو و ليو از چين، تئو و وونگ از سنگاپور، يوشينگ و کيت فونگ از هنگ کنگ ، آريو ديپو و سوجات ميکو از هند و حسن عيسي پور و محمد رهي از ايران در مکان هاي اول تا هفتم جاي گرفتند. در مسابقه چهارم اين رشته دامرونگ و کيتسادا از تايلند،جو و جئونگ از کره جنوبي،تئو و وونگ از سنگاپور، يوشينگ و کيت فونگ از هنگ کنگ ،سو و ليو از چين و حسن عيسي پور و محمد رهي از ايران رده هاي اول تا ششم را از آن خود کردند.
در رشته RSX سينا آرش در مسابقه سوم در مصاف با حريفان خود دهم شد. در اين مسابقه وانگ از چين، لي از کره جنوبي، توميزا از ژاپن، برزوگا از تايلند، چنگ از هنگ کنگ، مورنا از فيليپين، راجا از پاکستان، لئونارد از سنگاپور و زينال از مالزي در مکانهاي اول تا نهم ايستادند. در مسابقه چهارم آرش در رده دهم قرار گرفت . در اين مسابقه زينال از مالزي، وانگ از چين، لي از کره جنوبي، برزوگا از تايلند، توميزا از ژاپن، چنگ از هنگ کنگ، مورنا از فيليپين، راجا از پاکستان و لئونارد از سنگاپور در رده هاي اول تا نهم ايستادند.
در مسابقه سوم رشته 420 بانوان پريسا مرادي و کيميا مينابي نژاد نمايندگان کشورمان به مصاف حريفان خود رفتند و در نهايت پنجم شدند. در اين مسابقه لي و ليو از سنگاپور اول شدند، موهد و نورا از مالزي مي دوم، وي و گائو از چين سوم و يو و يو ساوات از تايلند چهارم شدند. در مسابقه چهارم اين رشته نيز نمايندگان ايران باز هم پنجم شدند. در اين مسابقه لي و ليو از سنگاپور، مي يو و يو ساوات از تايلند، وي و گائو از چين و موهد و نورا از مالزي در مکانهاي اول تا چهارم ايستادند.
در رشته 420 مردان محمد اوج هرمزي و مجيد سيفي حضور داشتند که در مسابقه سوم لي و يانگ از کره جنوبي، ليو و چنگ از سنگاپور، ناوي و آتيوات از تايلند، کوان و کاي برنارد از هنگ کنگ، کوزاميل و مازلان از مالزي، ياماگوچي و ايسوزاکي از ژاپن، محمد اوج هرمزي و مجيد سيفي از ايران و دينگ و ليو از چين در رده هاي اول تا هشتم قرار گرفتند. سيلورهاي ايران در مسابقه چهارم در رده هشتم قرار گرفتند. در اين گروه لي و يانگ از کره جنوبي، ليو و چنگ از سنگاپور، کوزاميل و مازلان از مالزي، ناوي و آتيوات از تايلند، کوان و کاي برنارد از هنگ کنگ، ياماگوچي و ايسوزاکي از ژاپن و دينگ و ليو از چين، مکانهاي اول تا هفتم را از آن خود کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.