درياچه آزادي ميزبان تيم ملي آبهاي آرام بانوان خواهد بود

هفتمين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي آبهاي آرام بانوان جهت حضور موفق در بازيهاي آسيايي اينچئون از 12 خرداد ماه در درياچه آزادي برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، درياچه 12 خردادماه تا اول تيرماه ميزبان هفمين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي آبهاي آرام بانوان کشورمان است که خود را براي حضور موفق در بازيهاي آسيايي اينچئون آماده مي کند.
اين مرحله از ازدو با حضور 5 قايقران برگزار خواهد شد.
سارا حنيفه زاده و مهسا آذري از تهران، مينا عبدالهي و هديه کاظمي از هرمزگان و آرزو حکيمي از همدان به اين مرحله از اردو دعوت شدند که تمرينات خود را زير نظر ايرج اقليمي مدير تيم هاي ملي و سرمربي و آيگون پژوهش مربي تيم ملي آبهاي آرام بانوان انجام خواهند داد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.