دوري از سکون بايد در مجموعه قايقراني جايگزين انديشه هاي فرسوده و راکد گردد

سرپرست دبيري فدراسيون که از کارشناسان خبره ورزشي وزارت ورزش و جوانان است، گفت: بسياري از کوشش ها و زحماتي که انسان در طول دوره حيات خود متحمل مي شود تنها براي دستيابي به وسيله هايي است که به او در پيمودن راه هاي پرفراز و نشيب رسيدن به هدف ياري مي رساند.
ناصر طالبي ادامه داد: در واقع انسانها تلاش مي کنند تا هرچه با شتاب تر راه موفقيت را طي کنند و به آنچه مي خواهند برسند. براي انسانهاي آگاه و پوينده هدف مشخص و از پيش تعيين شده است. مجموعه قايقراني نيز اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بسياري دارد که حياتي پرجنبش هدفمند و با شتاب را براي آن به ارمغان مي آورد. مسلماً برقراري بسياري از نظامهاي مديريتي در اين مجموعه پيوند نزديک و متقابل با ورزشکاران و برقراري پل ارتباطي با خانواده هاست و همگي وسيله هايي هستند که اين مجموعه را در داشتن يک روند کاري پرخلاقيت و قاعده مند ياري مي دهد.
وي بيان کرد: هر انديشه و فکري براي نيل به اهداف محتاج يک برنامه ريزي منظم است تا بتواند با عمل به آن و در چارچوب قوانين و اعتقادات اجتماعي به اهداف خود دست يابد. بدون شک هر برنامه اي زماني عملي و قابل دستيابي است که از شکل يک ايده آل و رويا به شکل يک تفکر واقع بينانه درآيد.
سرپرست دبيري فدراسيون قايقراني تصريح کرد: يک کار مشترک در صورت داشتن امکانات لازم به طور قطع به اهداف خود دست مي يابد. اما نخستين شرط و نخستين امکان نوع نگاه به موضوع و چگونگي برخورد با آن است. اگر برخورد ما برخوردي اجباري باشد کار به يک کار عادي بدل مي شود که نتيجه چنداني در بر نخواهد داشت. اما اگر همان مساله به شکل يک وظيفه درآيد مي بينيم که کارهاي بسياري بايد انجام دهيم و پس از پشت سر گذاشتن اين وظايف سنگين است که به نتايج پربار دست خواهيم يافت.
وي افزود: پرورش چنين نگاهي به موضوع وظيفه تک تک افراد در يک فعاليت جمعي است. شرط دوم برنامه ريزي دقيق و منطبق بر واقعيت مي باشد و داشتن بينش و روشن بودن اهداف شرط سوم است.
طالبي اظهار داشت: قايقراني با برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلند مدت خود به سوي آينده گام برمي دارد. بينش اين مجموعه آن است که به رشدي بالنده دست يابد و به يک رشته موفق تبديل شود. رسالت استراتژي ما براي دستيابي به اين هدف رسيدن به کيفيت بالا و فراهم کردن امکانات و تجهيزات مورد نياز جهت ورزشکاران است.
وي گفت: نوآوري و خلاقيت استفاده بهينه از دانايي و توانايي افراد، افزايش کارايي و علمي، استفاده از پيشنهادها، نظم و ترتيب محيط کار مواردي هستند که مي کوشيم با بهره گيري از آنها به اهداف خويش دست پيدا کنيم. فرهنگ عالي بودن و سرعت عمل به همراه دقت، دوري از سکون بايد در مجموعه قايقراني جايگزين انديشه هاي فرسوده و راکد گردد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.