کانوپولوي اراک در کشور شناخته شده است

مربي تيم کانوپولوي هيات قايقراني اراک گفت: کانوپولوي اراک در کشور شناخته شده است و هميشه در اردوهاي تيم ملي نفراتي از تيم ما حاضر بوده اند و در حال حاضر نيز ما نسبت به تمام تيم ها بيشترين گل زده و کمترين گل خورده را داريم.
ابراهيم هاشمي نژاد افزود: با توجه به کم آبي استان مرکزي ما با استفاده از استخرها، کانوپولو را در استان فعال نگه داشتيم و در حال حاضر نسبت به گذشته شاهد پيشرفت بسيار خوبي در کانوپولوي اراک بوديم.
وي ضمن اعلام اينکه کانوپولو در اراک نيازمند حمايت بيشتر از جانب تربيت بدني و بخش خصوصي است بيان کرد: متاسفانه تربيت بدني و بخش خصوصي به ويژه شرکت هاي صنعتي که در اراک هستند حمايت لازم را از قايقراني نمي کنند و در صورت توجه بيشتر استان مرکزي ظرفيت خوبي براي پيشرفت در قايقراني وجود دارد.
هاشمي نژاد از آمادگي نسبي تيمش خبر داد و افزود: تمرينات اين دوره را از ارديبهشت آغاز کرديم و تا پاييز تيم خوبي داشتيم اما با سرد شدن هوا محل تمرين به خوبي در اختيار نداشتيم و تمرينات خوبي انجام نداديم اما از 15 فروردين تمرينات را از سر گرفتيم و آماده هفته آخر ليگ مي شويم.
وي ادامه داد: متاسفانه هر سال تيم خوبي را آماده مي کنيم اما به دليل کمبود امکانات تمرينات خوبي در زمستان انجام نمي دهيم و تيممان در هفته هاي آخر ليگ افت مي کند.
مربي تيم کانوپولوي اراک از جذب افراد مستعد براي کانوپولو در استان خبر داد و تصريح کرد: سال گذشته با همکاري آموزش و پرورش 90 نفر را جذب کرديم و ضمن آموزش آنها 30 نفر را در رده هاي سني نونهالان، نوجوانان و جوانان انتخاب کرديم.
وي ادامه داد: استان مرکزي جوانان مستعدي در قايقراني دارد و تيم کانوپولوي اراک نيز تيم جواني است به طوريکه متوسط سن تيم ما 18 سال است.
هاشمي نژاد اظهار داشت: در صورت حمايت بيشتر، کانوپولوي اراک ظرفيت آن را دارد تا يکي از بهترين تيم ها در سطح کشور باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.