شروع به کار سرمربي انگليسي دختران

بامداد امروز دوشنبه 87/11/14 نورمن کولين برت سرمربي جديد تيم ملي دختران روئينگ به ايران آمد.
مذاکرات اوليه طي سفر اول آقاي برت در تهران انجام شده قرارداد يک ساله اين مربي امروز صبح در محل برج قايقراني واقع در استاديوم ورزشي آزادي با حضور رئيس محترم فدراسيون به امضاي طرفين رسيد
پيش از آن احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب که به همين منظور در استاديوم آزادي حضور داشت در خصوص فرهنگ ورزشي ايران مسابقات آينده برنامه هاي تمريني آقاي برت و لزوم انضباط ورزشکاران در اردوهاي تدارکاتي و ديگر مسائل مربوطه مذاکراتي با اين مربي 60 ساله انگليسي داشتند.
ضمن اين که آقاي برت از قايقهاي جديد خريداري شده فدراسيون بازديد نمود
قرار است امروز عصر اين مربي به استان گيلان پرواز نمايد تا به صورت رسمي از فردا با تلاش و برنامه ريزي آينده روئينگ دختران روئينگي را به بهترين وجه رقم زند.
قرار است دو دستگاه ارگومتر نيز به انزلي فرستاده شود.
اميد است دختران روئينگي ايران با ورود اين مربي جديد، در مسابقات گوانجو و آسيايي که از مهمترين اهداف اردوهاي اين روزها محسوب مي شود با کسب مدالهاي رنگارنگ خوش بدرخشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.