گيلان بر سکوي اول ايستاد

مسابقات دهه آبهاي آرام دختران و پسران در رده سني نوجوانان و نونهالان با قهرماني تيم گيلان در هر 2 رده به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، در اين مسابقات که ١٦ و ١٧ بهمن ماه در درياچه آزادي برگزار شد قايقرانان دختر و پسر از استانهاي اصفهان، کرمانشاه، همدان، هرمزگان، گلستان، گيلان، مازندران، خوزستان، زنجان، بوشهر، آذربايجان شرقي، لرستان ، جزيره کيش و 2تيم از تهران به مصاف هم رفتند و 40 قايقران پسر و 60 قايقران دختر در درياچه آزادي با به رقابت پرداختند که در نهايت نتايج زير به دست آمد:
درکاياک يکنفره مسافت 2000 متر رده سني نوجوانان – پسران نيما زاد صيادان از استان گيلان با زمان 38/12/10 ، محمد جهانيان از استان مازندران با زمان 02/38/10 ، سعيد نبهاني از استان خوزستان با زمان 69/41/10 – در کانوکاناديي يکنفره مسافت 2000 متر رده سني نوجوانان – پسران عادل مجللي از استان گلستان با زمان 68/17/10، امير حسين مهديان از استان مازندران با زمان 46/50/11 ، محمدعلي وطن دوست از استان هرمزگان با زمان 73/06/13 – در کاياک يکنفره مسافت 2000 متر رده سني نوجوانان – دختران مهرآذين مهرآوران از استان تهران الف با زمان 27/33/10 ،گلسا محبي از استان زنجان با زمان 34/14/11 وفروغ رفيع نيا از استان گيلان با زمان 13/16/11 – در کانوکاناديي يکنفره مسافت 2000 متر رده سني نونهالان – پسران مهران پاشنا از استان مازندران با زمان 16/18/15 ،ايوب جاشونياهرمزي از استان هرمزگان با زمان 32/36/19 – در فينال مسابقات کاياک يکنفره مسافت 2000 متر رده سني نونهالان– پسران عليرضا شوکتي از استان گيلان با زمان 24/17/11، يوسف رسولي از استان هرمزگان با زمان 71/22/12 ، آرمين ياوري از استان کرمانشاه با زمان 53/85/14 -در فينال مسابقات کاياک يکنفره کيندربت مسافت 2000 متر رده سني نونهالان– پسران مرصاد همتي از استان گيلان با زمان 98/03/13 ،محمدجواد ترکي از استان بوشهر با زمان 93/20/13 و فربد شادماني از جزيره کيش با زمان 57/07/15 – در فينال مسابقات کاياک يکنفره مسافت 2000 متر رده سني نوجوانان – دختران فاطمه کربلايي از تهران الف با زمان 30/27/11 ، نازنين جعفريان از استان گيلان با زمان 28/39/11 ، مينا عبدالهي از استان هرمزگان با زمان 13/04/١٢- در فينال مسابقات کاياک يکنفره کيندربت مسافت 2000 متر رده سني نونهالان– دختران سارا عباسي از تهران ب با زمان 02/17/13 ،سارينا اشتياقي از تهران الف با زمان 61/31/13 و شيدا پرويزي از استان گيلان با زمان 04/08/14 اول تا سوم شدند.
در فينال مسابقات کاياک يکنفره مسافت 1000 متر رده سني نوجوانان– پسران نيما زاد صيادان از استان گيلان با زمان 39/33/4 ، محمد جهانيان از استان مازندران با زمان 52/36/4 و سعيد نبهاني از استان خوزستان با زمان 07/43/4 – در فينال مسابقات کاياک يکنفره مسافت 1000 متر رده سني نوجوانان–دختران مهرآذين مهرآوران از تهران الف با زمان 90/50/4 ، گلسا محبي از استان زنجان با زمان 39/08/5 ، هديه کاظم از استان هرمزگان با زمان 76/21/5 – در فينال مسابقات کاياک يکنفره مسافت 1000 متر رده سني نونهالان–دختران فاطمه کربلايي از تهران الف با زمان 42/16/5 ، نازنين جعفريان از استان گيلان با زمان 78/21/5 ، مينا عبدالهي از استان هرمزگان با زمان 79/23/5 -در فينال مسابقات کاياک يکنفره کيندربت مسافت 1000 متر رده سني نونهالان–دختران سارينا اشتياقي ازتهران الف با زمان 24/55/5، شيدا پرويزي از استان گيلان با زمان 59/06/6 ، ترانه صالح پور از استان اصفهان با زمان 01/31/6 به ترتيب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند- در کاياک يکنفره کيندربت مسافت 1000متر رده سني نونهالان- پسران مرصاد همتي از گيلان با زمان 5:59:58 ، محمدجواد ترکي از بوشهر با زمان 6:05:42 و حسين صادقي از هرمزگان 6:21:45 – در کانو يکنفره 1000متر رده سني نوجوانان – پسران عادل مجللي از گلستان بازمان 4:45:92 ، اميرحسين مهديان از مازندران با زمان 5:18:37 و محمدعلي وطن دوست از هرمزگان با زمان 5:54:22 – در کانو يکنفره 1000 متر رده سني نونهالان – پسران مهران پاشنا از مازندران با زمان 7:43:67 ، ايوب جوشانياهرمزي از استان هرمزگان با زمان 8:10:63 نفرات اول تادوم شدند.
در پايان مسابقات در رده سني نونهالان تيم گيلان با 157 امتياز ، تهران الف با 124 و هرمزگان با 84 امتياز به ترتيب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند .همچنين در رده سني نوجوانان نيز تيم گيلان با 240 امتياز، مازندران با 179 امتياز و هرمزگان با 155 امتياز مقام اول تا سوم را به دست آوردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.