داوران درجه ٣ و٢ کانوپولودر بخش آقايان جهت قضاوت در مسابقات قهرماني کشور جوانان در کرج با همکاري استان مربوطه خود ميتوانند همکاري نمايند

داوران درجه ٣و٢ کانوپولودر بخش آقايان جهت قضاوت در مسابقات قهرماني کشور جوانان در کرج با همکاري استان مربوطه خود ميتوانند همکاري نمايند.
زمان مسابقات:٢٧ لغايت ٣٠بهمن در استخر تربيت معلم کرج.
انتخابي تيم ملي جهت حضور در مسابقات تايوان ٢٠٠٩
در اين خصوص در بخشنامه مسابقات نيز اعلام شده که استان شرکت کننده در مسابقات يکنفر داور به همراه تيم با هزينه استان مربوطه اعزام نمايند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.