پنجمين دوره مسابقات قهرماني کشور جوانان آقايان ٢٧ بهمن تا ٣٠بهمن در استخر تربيت معلم کرج برگزار خواهد شد

برگزاري مسابقات قهرماني کشور جوانان آقايان ٢٧ بهمن تا ٣٠بهمن در استخر تربيت معلم کرج
داوران توجيهي و درجه ٣ کانوپولوي استانها مي توانند در مسابقات جهت قضاوت با هماهنگي استان مربوطه خود در اين مسابقات همکاري نمايند.
متولدين سال ٦٧ به بالا مي توانند شرکت نمايند
سرهنگ خيرالهي – سرپرست مسابقات
مهران قزلباش – دبير اجرايي مسابقات
مرتضي محرابي – مسئول داوران مسابقات
اعضاي کميته فني -مسعود مهدوي نيا-مرتضي محرابي-
مهران قزلباش-علي رضا آبش زاده
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.