دوشنبه ٢٨ بهمن اولين روز مسابقات مقدماتي با ١٦ بازي به پايان رسيد

دوشنبه ٢٨ بهمن اولين روز مسابقات مقدماتي با ١٦ بازي به پايان رسيد
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.