قايقرانان ايران به فينال B راه يافتند

قايقرانان تيم ملي آبهاي آرام آقايان و بانوان کشورمان که به منظور شرکت در مسابقات کاپ يک قهرماني جهان به چک سفر کرده بودند موفق شدند به فينال B راه پيدا کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين مسابقات از ديروز 18 ارديبهشت ماه آغاز شده و تا فردا20 ارديبهشت در شهر راچيچ چک با حضور قهرمانان المپيک و جهان از 26 کشور برگزار شد و قايقرانان کشورمان در مرحله مقدماتي به مصاف حريفان خود رفتند.
در مرحله مقدماتي مسابقات زير برگزار شد:
درکاياک يکنفره مسافت 1000 متر و در گروه يک دانمارک اول شد، چک دوم و احمدرضا طالبيان از کشورمان با زمان 00/46/3 سوم شدند.
در گروه 2 اروند درويش با زمان 77/53/3 ششم شد و ايتاليا ، لهستان و ايرلند به مقام هاي اول تا سوم رسيدند.
در کانوي يکنفره مسافت 1000 متر شاهو ناصري با زمان 45/18/4 در رده ششم ايستاد، در اين گروه قايقرانان فرانسه، ليتواني و يونان اول تا سوم شدند.
در کاياک دونفره مسافت 1000متر قايقرانان کشورهاي استراليا، بلاروس و لهستان اول تا سوم شدند و عباس صيادي و امين بوداغي از کشورمان با زمان 72/37/3 در مکان پنجم قرار گرفتند.
در گروه يک کاياک يکنفره مسافت 1000 متر بانوان درسا کفيلي با زمان 55/28/4 ششم شد، در اين گروه قايقرانان آفريقاي جنوبي، چک و آمريکا در رده هاي اول تا سوم ايستادند. در گروه 3 نيز راحله محمدميرزايي با زمان 33/36/4 ششم شد و کشورهاي دانمارک، لهستان و صربستان اول تا سوم شدند.
در کاياک دونفره مسافت 1000 متر بانوان و در گروه 2 قايقران کشور اتريش اول شد، پاروزن ژاپني به مقام دوم رسيد و ورزشکار کشور بلاروس در رده سوم جاي گرفت، سيما عروجي و آرزو معتمدي که در اين گروه به مصاف حريفان خود رفتند با زمان 77/02/4 ششم شدند.
در کاياک چهارنفره مسافت 500 متر بانوان آرزو معتمدي، سيما عروجي ، درسا کفيلي و راحله محمدميرزايي با زمان 30/50/1 در رده پنجم ايستادند، همچنين لهستان، ژاپن و روسيه اول تا سوم شدند.
در گروه يک کاياک يکنفره 500 متر دانمارک اول، فرانسه دوم و ايتاليا سوم شدند و احمدرضا طالبيان با زمان 21/48/1 در رده نهم استاد. در گروه 2 نيز دانمارک، ايرلند و ايتاليا در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند و اروند درويش با زمان 08/51/1 هشتم شد.
در کانوي يکنفره مسافت 500 متر شاهو ناصري با زمان 79/02/2 پنجم شد، ازبکستان، فرانسه و بلاروس نيز در اين گروه به عنوان هاي اول تا سوم دست يافتند.
در گروه 2 کاياک يک نفره مسافت 500 متر درسا کفيلي در مصاف با حريفان خود با زمان 50/08/2 هشتم شد، در اين گروه دانمارک، اتريش و يونان نيز اول تا سوم شدند.
در گروه 3 در همين مرحله راحله محمد ميرزايي با زمان 96/11/2 هشتم شد، استراليا، فنلاند و فرانسه به مقام هاي اول تا سوم رسيدند.
در کاياک دونفره مسافت 500 متر و در گروه 3 دانمارک اول شد، ژاپن و استراليا نيز دوم و سوم شدند، در اين گروه عباس صيادي و امين بوداغي با زمان 46/39/1 در مکان هفتم قرار گرفتند.
در کاياک دونفره مسافت 500 متر سيما عروجي و آرزو معتمدي به مصاف حريفان خود رفتند که در نهايت با زمان 93/53/1 هشتم شدند ، کشورهاي لهستان، اتريش و چک نيز در رده هاي اول تا سوم ايستادند.
پس از برگزاري مسابقات مرحله مقدماتي و راهيابي قايقرانان کشورمان به مرحله نيمه نهايي ، مسابقات در اين مرحله نيز پگيري شد تا تکليف قايقرانان راه يافته به فينال A و B مشخص شود.
در مرحله نيمه نهايي مسابقات زير برگزار شد:
در کاياک يکنفره مسافت 1000 متر در گروه يک اروند درويش با زمان 75/43/3 هشتم شد، بلژيک، دانمارک و فرانسه اول تا سوم شدند. در گروه 2 دانمارک، ايتاليا و استراليا اول تا سوم شدند و احمدرضا طالبيان از کشورمان با زمان 08/36/3 ششم شد.
در کانوي يکنفره مسافت 1000 متر کشور روماني اول شد، لهستان و يونان نيز دوم و سوم شدند، شاهو ناصري نيز که در اين گروه به مصاف حريفان خود رفته بود با زمان 25/06/4 هفتم شدند.
در گروه يک کاياک يکنفره 1000 متر بانوان قايقرانان صربستان، چک و دانمارک اول تا سوم شدند، درسا کفيلي با زمان 50/14/4 و راحله محمدميرزايي با زمان 04/18/4 هشتم و نهم شدند.
در کاياک دونفره مسافت 1000 متر روماني اول شد و کشورهاي ليتواني و بلاروس به مقام هاي دوم و سوم رسيدند، در اين گروه عباس صيادي و امين بوداغي در مصاف با حريفان خود با زمان 98/29/3 در رده نهم جاي گرفتند.
در کاياک دونفره مسافت 1000 متر بانوان نيز لهستان ، ژاپن و ايتاليا اول تا سوم شدند و سيما عروجي و آرزو معتمدي با زمان 37/58/3 نهم شدند.
در ادامه اين رقابتها ودر مرحله نيمه نهايي امروز در کاياک چهارنفره بانوان در مسافت 500متر امروز تيم کشورمان متشکل از آرزو معتمدي، سيما عروجي، درسا کفيلي و راحله محمدميرزايي به مصاف کشورهاي آمريکا ، چک، روماني و ازبکستان خواهد رفت.
در کانوي يکنفره 500 متر نيز شاهو ناصري از ايران با کشورهاي لاتوآ، روماني، فرانسه، روسيه، ليتواني، ژاپن و 2 قايقران از لهستان مصاف خواهد کرد.
در فينال B اين رقابتها نيز پاروزنان کشورمان به مصاف حريفان خود خواهند رفت که درمسافت 1000 متر کاياک يکنفره احمدرضا طالبيان با کشورهاي ليتواني، لهستان، آمريکا، بلاروس، چک، روسيه و 2 قايق از ايرلند هم گروه است و با آنها به رقابت خواهد پرداخت.
در فينال B کانوي يکنفره 1000 متر شاهو ناصري با قايقرانان کشورهاي ژاپن، بلاروس، لاتوآ، روسيه، ايتاليا، چک ، ژاپن و چک مسابقه خواهد داد.
در فينال B کاياک يکنفره زنان در مسافت 1000 متر درسا کفيلي به مصاف کشورهاي فنلاند، فرانسه، اسلواکي، روسيه، 2 قايق از استراليا و 2 قايق از آمريکا مي رود.
در مسابقات ماراتن مسافت 5000 متر در کاياک يکنفره بانوان سيما عروجي و آرزو معتمدي با کشورهاي اتريش، ايتاليا، آمريکا، بلاروس، دانمارک، ايتاليا، روسيه، صربستان، استراليا، روسيه، ازبکستان، آفريقاي جنوبي و چک هم گروه شدند.
در کانوي يکنفره ماراتن مردان شاهو ناصري با قايقرانان کشورهاي روسيه، چک، ژاپن، لهستان، بلغارستان، بلاروس، ازبکستان، لاتوآ و ايتاليا مسابقه خواهد داد.
در کاياک يکنفره ماراتن مردان نيز احمدرضا طالبيان و اروند دوريش با کشورهاي کانادا، روماني، ژاپن، امريکا، ايتاليا، چک، بلاروس، دانمارک، لهستان، استراليا، ازبکستان، اتريش، روسيه، اسلواکي و سوئد مصاف خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.