دويست و شصت و سومين جلسه هيات رئيسه برگزار مي شود

دويست و شصت و سومين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني فردا 20 دي ماه با بررسي 3 موضوع برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در جلسه اين هفته هيات رئيسه گزارش تحليل نتايج تيم ملي روئينگ مردان توسط حميد آقاعلينژاد رئيس آکادمي ملي قايقراني، گزارش عملکرد هيات استان کردستان توسط محمود قادرمرزي رئيس هيات و برنامه کميته بانوان فدراسيون توسط فيروزه غياثوند سرپرست نائب رئيس بانوان ارائه خواهد شد.
در اين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني احمد دنيامالي رئيس فدراسيون، فيروزه غياثوند سرپرست نائب رئيسي بانوان ، عليرضا سهرابيان دبير فدراسيون، حسن تيمورتاش، خسرو ابراهيمي، محسن ميلاد اعضاء هيات رئيسه ، عمران پورعسگرپرست رئيس کميته روئينگ، يوسفي بازرس فدراسيون ، حميد آقاعلي نژاد رئيس آکادمي ملي قايقراني، مصطفي ثمري رئيس کميته اسلالوم، بابک فرزام خواه رئيس کميته روابط عمومي، حميرا مقسمي سرپرست خزانه داري، مرتضي محرابي رئيس کميته داوران، مسعود مهدوي نيا رئيس هيات قايقراني تهران و عرفان کرمي رئيس کميته آموزش حضور خواهند داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.