اردوي آمادگي تيم ملي روئينگ مردان برگزار مي شود

اردوي تيم ملي روئينگ مردان با حضور محسن شادي روئينگ سوار المپيکي کشورمان از 21 تيرماه در اروميه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، محسن شادي به همراه تيم ملي روئينگ مردان کشورمان در فاصله کمتر از 20 روز به آغاز مسابقات المپيک خود را مهياي اين رقابت ها مي کند. ديگر نفرات تيم ملي روئينگ مردان کشورمان نيز طبق برنامه بلند مدت فدراسيون خود را براي بازي هاي آسيايي اينچون کره جنوبي آماده مي کنند. به همين منظور اردوي آمادگي تيم ملي روئينگ مردان از 21 تيرماه در اروميه آغاز مي شود و تا 30 تيرماه ادامه خواهد داشت.
شخرت گانيو سرمربي تيم ملي روئينگ مردان 16 قايقران را به اين مرحله از اردوي تيم ملي دعوت کرده است.
محسن شادي، فرهاد و فرزاد کربلائي قلي زاده، ياسر و وحيد جوهري، افشار حيدري، امين خياطي افشار، اتابک پيشيار و عاقل حبيبيان از آذربايجان غربي، ياسر رحمتي پور و حميد رضواني از تهران، مسعود محمدي و مجتبي شجاعي از زنجان، محمد رضا قنديان از گيلان، سعيد عادلي از لرستان و حامي مهدي پور از مازندران نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو تيم ملي هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.