سومين شماره مجله الکترونيک علمي تخصصي قايقراني طراحي شد

سومين شماره مجله الکترونيک علمي تخصصي قايقراني طراحي و در سايت فدراسيون در دسترس عموم قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در اين شماره ويژگي هاي تمريني و عملکردي روورهاي نخبه نروژي در طي 3 سال ، همچنين پروژه استعداديابي بريتانيا براي شناسايي افراد مستعد در المپيک 2016 برزيل، راههاي جلوگيري از آسيب ديدگي ورزشکاران قايقراني بادباني ، تغذيه ويژه قايقرانان از اهم فهرست مطالب اين مجله مي باشد.
در مقاله اين مجله به تقل از مهندس دنيامالي رياست فدراسيون قايقراني آمده است : تداوم موفقيت ها و دستيابي به جايگاه هاي جهاني نيازمند تلاش مستمر يکايک اعضاي خانواده قايقراني است. حضور در بازيهاي المپيک يکي از اهداف اصلي فدراسيون مي باشد و چنين حضوري بدون کار برنامه اي و با تاکيد بر اصول علمي امکان پذير نخواهد بود. بنابراين ضرورت دارد امسال نگاه علمي نگاه غالب در تمام فعاليتهاي فدراسيون اعم از فعاليتهاي ستادي، اجرايي، عملياتي و پشتيباني با هدف ارتقاء جايگاه فدراسيون قايقراني در سطح ملي، آسيايي و جهاني باشد.
براي مشاهده اين مجله به لينک زير مراجعه نماييد:
http://icf.ir///uploads/1_15_MAGEZIN-3.pdf

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.