احمد مسجدجامعي از فدراسيون قايقراني بازديد کرد

احمد مسجدجامعي رئيس شوراي شهر تهران ظهر امروز 6 تيرماه با حضور در درياچه آزادي از فدراسيون قايقراني بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، احمد مسجدجامعي امروز 6 تيرماه از فدراسيون قايقراني بازديد کرد. در اين بازديد مصطفي مدبر مديرعامل شرکت توسعه و تجهيز اماکن ورزشي، شهردار منطقه 22 و توفيق کابلي مدير مجموعه ورزشي آزادي رئيس شوراي شهر را همراهي کردند.
اين بازديد در حالي انجام شد که هفته پاياني رقابت هاي ليگ دسته يک کانوپولوي آقايان در پيست کانوپولوي درياچه آزادي برگزار مي شد و مسجد جامعي دقايقي به تماشاي مسابقات پرداخت و گفتگو صميمانه اي نيز با ورزشکاران داشت.
مسعود مهدوي نيا دبير فدراسيون قايقراني در اين بازديد گزارشي از وضعيت قايقراني و امکانات درياچه آزادي به رئيس شوراي شهر ارائه داد.
مسجدجامعي در پايان اين بازديد با آرزوي موفقيت براي قايقرانان، در خصوص رشد و توسعه قايقراني در کشور اظهار اميدواري کرد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.