آقاي مصطفي ثمري رئيس کميته اسلالوم و آبهاي خروشان

طي حکمي از سوي رياست محترم فدراسيون قايقراني آقاي مصطفي ثمري به رياست کميته اسلالوم و آبهاي خروشان منصوب شد.مصطفي ثمري که از سال ١٣٧٤ تا کنون به عنوان سرمربي و مدير تيم هاي ملي کانوپولو و از قبل نيز در رشته اسلالوم و آبهاي خروشان فعاليت داشت از تاريخ بيست و نه دي به عنوان رئيس کميته هاي اسلالوم و آبهاي خروشان منصوب گرديد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.