قايقرانان بادباني ايران يک مدال نقره کسب کردند

قايقرانان بادباني کشورمان که براي اولين بار در مسابقات بين المللي قطر شرکت کرده انددر يک روز مانده به پايان مسابقات ضمن مسجل کردن مدال نقره خود جايزه 500 دلاري را نيز از آن خود کردند.
ديروز و در مراحل 10 و 11 اين رقابتها مجيد سيفي و حسين عيسي پور در يکي از قايقهاي کشورمان 2 مقام چهارمي کسب کرده و مدال نقره خود را حتمي کردند. ضمن اينکه روح اله صيادناهد و سياوش رجبي در قايق ديگر يک مقام دومي و يک مقام پنجمي به دست آوردند.
براين اساس در رشته هابي16 و در يک روز مانده به پايان رقابتها عمرو شعيدي و علي مالسفران از قطر با 8 امتياز اول شدند، مجيد سيفي و حسين عيسي پور از ايران با 30 امتياز به مقام دوم رسيدند، فهد عدثاني و محمد اسماعيل از قطر با 35 امتياز در رده سوم جاي گرفتند، روح اله صيادناهد و سياوش رجبي از کشورمان با 43 امتياز چهارم شدندو معاروگستري و روبرتو فرانچيني از ايتاليا و حسين اکبر و عبداله التميمي از قطر با 56 امتياز در رده هاي پنجم و ششم جاي گرفتند.
اين رقابتها در رشته هاي مختلف برگزار شد که در قايق اپتيميس 27 قايق حضور داشتند که 3 قايق از مالزي اول تا سوم شدند، در ليزر 7/4 15 قايق بودند که الجزاير، قطر و بحرين تيم هاي برتر شدند، در ليزر راديال 20 قايق با همبه رقابت پرداختند که بحرين، امارات و قطر اول تا سوم شدند، 21 قايق در ليزر استاندارد حضور داشتند که آفريقاي جنوبي اول شد و 2 قايق از الجزاير دوم و سوم شدند، در 470 ،6 قايق بودند که 3 قايق از مالزي به عنوان تيمهاي برتر معرفي شدند. ضمن اينکه تيمهاي اول هزار دلار، تيمهاي دوم 500 دلار و تيمهاي سوم 300 دلار جوايز نقدي خود را دريافت خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.