" استعداديابي کميته بادباني در سال 1387 "

آقاي اتابکي رئيس کميته بادباني فدراسيون قايقراني به همراه مربي تيم ملي به منظور استعداديابي به 2 استان اصفهان و گيلان و شهرستان مهاباد از استان آذربايجان غربي سفر کردند.
در استعداديابي سفر اول به استان اصفهان 18 پسر و 20 دختر 12 تا 18 سال، حضور داشتند که هنوز نتايج استعداديابي اعلام نشده است.
در شهرستان مهاباد از استان آذربايجان غربي از 38 پسر و 32 دختر 9 تا 20 سال در نهايت 8 دختر
و 42 پسر براي فعاليت در رشته هاي optimist و laser طي 2 مرحله انتخاب شدند.
در گيلان نيز استعداديابي زير نظر خالد پرويز مربي بادباني انجام مي شود که تاکنون 10 پسر متولد 68 به بالا براي رشته hobie16 استعداديابي شدند که هم اکنون نيز تمرينات خود را زير نظر اين مربي دنبال مي کنند.
اين کميته سفر به استان مازندران را نيز در برنامه هاي آتي خود قرار داده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.