مسابقات معلولين همزمان با رقابتهاي قهرماني آسياي تهران برگزار خواهد شد

رئيس کميته ورزش براي همه در کنفدراسيون آسيا گفت: در پي برگزاري جلسه هيات رئيسه و هيات اجرايي کنفدراسيون قايقراني آسيا (ACC) مقرر شد همزمان با مسابقات قهرماني آسياي تهران ، مسابقات بخش معلولين نيز برگزار شود.
حسن تيمورتاش رئيس کميته ورزش براي همه که در اين جلسه به همراه علي قلمسياه دبيرکل کنفدراسيون آسيا حضور داشت گفت: با راي اعضاء مقرر شد مسابقات قهرماني آسيا در بخش معلولين نيز برگزار شود. به همين منظور پيش از آغاز مسابقات يک کارگاه آموزشي برگزار خواهيم کرد تا افرادي را براي کلاس بندي معلولين آموزش دهيم.
وي ادامه داد: براي برگزاري مسابقات بخش معلولين با همه کشورهاي آسيايي مکاتبه خواهيم کرد تا در صورت اعلام آمادگي براي شرکت در مسابقات با قايق تورينگ بتوانيم براي اولين بار در ايران مسابقات بخش معلولين را برگزار کنيم.
تيمورتاش همچنين در رابطه با برنامه مسابقات انتخابي المپيک اظهار داشت: با توجه به اينکه مسابقات انتخابي المپيک در 10 ماده در مسابقات قهرماني جهان برگزار خواهد شد و نفرات اول مستقيماً به المپيک راه پيدا خواهند کرد پس از برگزاري اين رقابتها، ورزشکاراني که از راهيابي به المپيک بازمانده اند بايد در مسابقات قاره اي شرکت کنند . مسابقات قاره آسيا نيز در ايران برگزار خواهد شد و ما با در نظر گرفتن اين موضوع برنامه دقيق مسابقات انتخابي المپيک را اعلام خواهيم کرد.
وي در رابطه داوري اين رقابتها نيز تصريح کرد: تا يک ماه آينده کندا رئيس کميته آبهاي آرام در کنفدراسيون قايقراني آسيا داوراني را که بايد در اين مسابقات قضاوت کنند، معرفي مي کند.
رئيس کميته ورزش براي همه بيان کرد: همچنين قرار شد کنگره کنفدراسيون آسيا 18 مهر ماه پيش از آغاز مسابقات قهرماني آسيا در تهران برگزار گردد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.