رئيس هيات استان آذربايجان شرقي انتخاب شد

در راي گيري به عمل آمده در مجمع هيات قايقراني و اسکي روي آب استان آذربايجان شرقي آقاي علي اصل زارع با ١٦راي از 19 راي به رياست اين هيات برگزيده شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب ، مجمع هيات قايقراني استان آذربايجان شرقي امروز 21 اسفند ماه با حضور آقاي فخاري مديرکل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي، رضا اميني نايب رييس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، تمامي اعضا و جمعي از مسوولين ورزش استان برگزار شد و علي اصل زارع براي 4 سال آينده به عنوان رئيس اين هيات انتخاب گرديد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.