مسابقات مهم برونمرزي در سال ٨٨

در سال ٨٨ تيم ملي روئينگ در چند مسابقه بروزنمرزي شرکت خواهد داشت. که ٤ مسابقه زير از مهمترين آنهاست:
١- مسابقات قهرماني جوانان جهان در کشور فرانسه (تيرماه)
٢- مسابقات بزرگسالان جهان در کشور لهستان (شهريورماه)
٣- مسابقات زير ٢٣ سال جهان در کشور چک (مردادماه)
٤-مسابقات قهرماني آسيا در چين تايپه (آبانماه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.