دور مقدماتي مسابقات کاپ 1 کشوري روئينگ پسران برگزار شد

مسابقات کاپ 1 کشوري روئينگ پسران صبح امروز 14 ارديبهشت ماه با برگزاري 8 ديدار مقدماتي در پايگاه قهرماني سنگاچين بندرانزلي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات کاپ 1 کشوري روئينگ پسران زير 19 سال با حضور قايقرانان 11 استان برگزار مي شود. در دور مقدماتي اين رقابت ها قايقرانان در 8 گروه به رقابت پرداختند.
در گروه اول دور مقدماتي قايقراناني از استان هاي فارس، آذربايجان غربي و بوشهر به رقابت پرداختند که در نهايت پويان سليماني از آذربايجان غربي با زمان 9:37:48 دقيقه به نيمه نهايي و سيد محمد مهدي موسوي از بوشهر با زمان 9:46:24 دقيقه و آرمين نيازمند از فارس با زمان 9:47:56 دقيقه به ماقبل نيمه نهايي راه پيدا کردند.
در گروه دوم دور مقدماتي که با حضور قايقرانان استان هاي آذربايجان شرقي، گيلان الف و هرمزگان برگزار شد، امير رهنما از گيلان الف با زمان 8:53:01 دقيقه به نيمه نهايي صعود کرد و محمد امين قنبرنژاد از هرمزگان با زمان 10:45:36 دقيقه و عليرضا نجف خاني از آذربايجان شرقي با زمان 11:29:48 دقيقه به ماقبل نيمه نهايي راه يافتند.
در گروه سوم دور مقدماتي قايقرانان استان هاي فارس و گيلان ب رقابت کردند و در پايان سيد امير حسين شريفي از گيلان ب به نيمه نهايي و محمد خليفه از فارس 10:50:58 دقيقه به ماقبل نيمه نهايي راه يافتند.
در گروه چهارم دور مقدماتي استان هاي خراسان شمالي، گيلان ب و هرمزگان شرکت داشتند که آرمان باقرنيا از گيلان ب با زمان 9:41:82 دقيقه به نيمه نهايي صعود کرد و جواد جوانمرد از خراسان شمالي با زمان 10:14:87 دقيقه و علي هرمزي بندري از هرمزگان با زمان 11:58:49 در ماقبل نيمه نهايي با حريفان رقابت خواهند کرد.
در گروه پنجم دور مقدماتي قايقراناني از گلستان، بوشهر و آذربايجان غربي حضور داشتند که در نهايت حامد خدري از بوشهر با زمان 8:41:88 دقيقه به نيمه نهايي و محمد جليل نژاد از آذربايجان غربي با زمان 9:56:94 دقيقه و عزالدين اونق از گلستان با زمان 11:04:28 دقيقه به ماقبل نيمه نهايي راه پيدا کردند.
در گروه ششم دور مقدماتي رقابت روئينگ سواران استان هاي خراسان شمالي، تهران و آذربايجان غربي با صعود اميرحسن کاوياني از تهران با زمان 8:46:27 به نيمه نهايي همراه بود و امين خياطي افشار از آذربايجان غربي با زمان 9:11:23 دقيقه به ماقبل نيمه نهايي راه يافت.
در گروه هفتم دور مقدماتي قايقرانان استان هاي چهارمحال و بختياري، تهران و آذربايجان شرقي به رقابت پرداختند که محمدرضا متحديان از تهران با زمان 9:23:47 دقيقه به نيمه نهايي صعود کرد و رضا شاکري از آذربايجان شرقي با زمان 10:10:46 دقيقه و مصطفي حامدي از چهارمحال و بختياري با زمان 10:14:14 دقيقه به ماقبل نيمه نهايي راه پيدا کردند.
در گروه هشتم دور مقدماتي قايقراناني از استان هاي گلستان و گيلان الف حضور داشتند که محمدرضا قنديان از گيلان الف با زمان 9:05:81 دقيقه به نيمه نهايي و عليرضا گزمه از گلستان با زمان 9:59:38 دقيقه به ماقبل نيمه نهايي راه يافتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.