اردوي سوم کانوپولو بانوان با حضور ١٣ ورزشکار ٣١فروردين لغايت ٢٠ارديبهشت در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

اردوي سوم کانوپولو بانوان با حضور ١٣ ورزشکار ٣١فروردين لغايت ٢٠ارديبهشت در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
مربي -اميد رفيع نيا
کمک مربي-الهه عمرو
تهران-دلارام مرزآبادي-الهام صفاري-فرشته حسيني
گيلان-ميترا خباز عاشور-سپيده آقاجاني-
اصفهان-بهنوش رحماني-شيوا مولوي نيا-فاطمه کشاني-ريحانه عمرو
خراسان رضوي-الهام تحقيقي-مهلا عاطفه دار
فارس-عاليه جان نثار
کرمانشاه -سونيا گماري

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.