در صورت تاييد هيات رئيسه فدراسيون راهي سنگاپور خواهيم شد

رئيس کميته بادباني فدراسيون قايقراني گفت: در صورت تاييد هيات رئيسه فدراسيون مرداد ماه در مسابقات قهرماني آسيا سنگاپور شرکت خواهيم کرد.
عليرضا سهرابيان اظهار داشت: با طرح موضوع در جلسه هيات رئيسه فدراسيون تا پايان هفته براي حضور در سنگاپور تصميم گيري خواهد شد.
وي ادامه داد: مسابقات قهرماني آسيا در رشته بادباني مرداد ماه در سنگاپور برگزار مي شود و در صورت حضور در اين رقابت ها، قايقراناني که از شرايط بهتري برخوردارند براي کسب آمادگي بيشتر به مسابقات اعزام خواهند شد.
سهرابيان از شرکت سيلورهاي آپتميست و رشته هاي المپيکي بادباني در اين رقابتها خبر داد و بيان کرد: با نظر سرمربي تيم ملي در رشته آپتيميست، قايقراناني که داراي شرايط سني مناسبي هستند و در رشته هاي المپيکي، ملي پوشان براي کسب تجربه بيشتر اعزام خواهند شد.
وي بادباني را در کشور رشته نوپايي خواند و تصريح کرد: بادباني رشته ايست که حضور در عرصه هاي بين المللي و آشنايي با شرايط آب و هوايي متفاوت در آن بسيار حائز اهميت است و با توجه به نوپا بودن رشته در کشور نياز به کسب تجربه بيشتر از طريق حضور در مسابقات بين المللي داريم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.