سيما عروجي: درياچه آزادي بهترين مکان براي تمرين است

قايقران تيم ملي آبهاي آرام بانوان کشورمان در خصوص وضعيت تمرينات گفت: تمرينات بسيار خوب و با بازگشت از انزلي و ادامه آن در تهران نيز وضعيت بهتر شده است.
سيما عروجي افزود: درياچه آزادي به دليل داشتن پيست استاندارد و وجود قايقهاي مناسب نسبت به انزلي محل مناسب تري براي تمرينات ما است.
وي که همراه با آرزو معتمدي موفق شد در دوره گذشته رقابتهاي کاپ جهاني براي اولين بار به فينال A راه يابد و مقام پنجم را کسب کند در خصوص مسابقات کاپ يک و 2 و تکرار يا ارتقاء مقام گذشته خود گفت: مسابقات سخت است و شرکت کنندگان زياد، همه تمرينات ما براي اين بوده که بهتر از گذشته باشيم. من و آرزو يکسال با هم پارو زديم و از همه لحاظ بهتر شده ايم و فکر مي کنم بتوانيم بهتر از دوره پيش نتيجه بگيريم.
عروجي بيان کرد: اين مسابقات محل خوبي براي محک خوردن ما است، چون حريفان آسيايي هم مي آيند و ما مي توانيم خود را براي مسابقات تهران بسنجيم.
وي در خصوص مسابقات قهرماني آسيا در تهران تصريح کرد: کار ما سخت است چون ميزبان هستيم، بايد بهتر از هميشه ظاهر شويم و نتايج دوره پيش را تکرار و حتي بهتر عمل کنيم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.