ارتقاء قايقراني ايران با الگوبرداري از کشورهاي صاحب نام اين رشته

الگوبرداري از کشورهاي صاحب قايقراني در رشته هاي مخلتف به موفقيت در زمينه برنامه ريزي ، ارتقاء و توسعه قايقراني منجر خواهد شد.
رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب با اشاره به اين مطلب گفت: با الگوبرداري از کشورهاي صاحب قايقراني در رشته هاي مختلف و بررسي مسائل مختلفي از جمله استراتژيها، برنامه ها، شيوه هاي تامين منابع، آموزش متخصصان و… قصد موفقيت در زمينه برنامه ريزي ، ارتقاء و توسعه قايقراني را داريم و البته اگر شرايط قابل اجرا بودن در ايران را داشته باشند از آنها استفاده مي کنيم.
احمد دنيامالي افزود: در سال جديد با تغيير چارت و اضافه شدن 2 معاونت به فدراسيون برنامه هاي سال 88 به تصويب رسيد.
دنيامالي تصريح کرد: در اين برنامه در اولين قدم ساختار فدراسيون را مورد بررسي قرار داده و جريان کاري فدراسيون را مدون کرديم. در مرحله بعد به اصلاح و بهينه سازي آن خواهيم پرداخت و بعد با مشخص نمودن آيين نامه ها ساختار فدراسيون را تدوين مي کنيم.
وي در رابطه با برنامه هاي ديگر فدراسيون در سال جديد اظهار داشت: برقراري نظام ارزيابي عملکرد در فدراسيون را تدوين کرده ايم تا مديران بخش هاي مختلف بتوانند عملکرد نيروهاي خود را بررسي کنند. که اين برنامه با 2 هدف انجام شده است اول اينکه اگر نياز به اصلاح وجود داشته باشد صورت پذيرد و دوم به عملکردها جهت داده شود.
رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب اظهار داشت: ما به دنبال بحث پژوهش و تحقيقات هستيم که پروژه اي را تدوين کرده و نيازهاي پژوهشي را برطرف کنيم. طي امسال نيز 5 پروژه پژوهشي را انجام خواهيم داد تا در روند رو به رشد فدراسيون نيز تاثيرگذار باشد.
دنيامالي بيان کرد: بحث هاي توسعه و احداث ورزشگاهها و پيستهاي قايقراني از سالهاي گذشته از موضوعاتي بوده که فدراسيون به صورت جدي پيگيري مي کرده که امسال زمان به نتيجه رسيدن آن فرا رسيده است و اميدوارم امسال چند پيست را راه اندازي کنيم. البته 13 مورد احداث پيست را مصوب سفرهاي استاني رئيس جمهور کرده ايم تا در دهکده هاي المپيک کلان شهر هاي کشور احداث کنيم.
وي ادامه داد: تدوين استراتژي تامين منابع مالي مورد نياز نيز يکي از برنامه هاي مهم ما مي باشد.
وي در رابطه با برنامه هاي آموزش نيز گفت : در بحث هاي استراتژي آموزش براي ارتقاء سطح دانش مربيان و داوران برنامه اي را جهت برگزاري کلاس هاي توجيهي تدوين کرده ايم . بايد مربيان نخبه را آموزش دهيم تا در مدت زمان مشخص بازده مطلوب گرفته و آنها را جايگزين مربيان خارجي کنيم.
در بخشي ديگر به توسعه هيات هاي استاني ، پرورش مربيان جوان و ورزشکاراني که از جرگه قهرماني خارج مي شوند و استعدادکافي براي مربي شدن دارند ، توسعه پايگاههاي قهرماني از نظر برنامه هاي نرم افزاري با الگوبرداري از مدارس قايقراني کشورهاي ديگر مد نظر ما است.
دنيامالي افزود: يکي از برنامه هاي اساسي ما طرح و راه اندازي آکادمي ملي قايقراني است که اگر شکل گيرد تلاش خواهيم کرد تا کلاس هايي را براي کشورهاي آسيايي برگزار کنيم.
وي در رابطه با بخش فناوري و اطلاعات گفت : در اين زمينه ما يک نقشه راه تعيين خواهيم کرد و با تدوين يک استراتژي ،فعاليت ها و قابليت هاي فدراسيون را در اين رابطه تدوين خواهيم کرد. بحث طراحي بانک هاي اطلاعاتي را خواهيم داشت که اين مسئله به تصويب هيات رئيسه رسيده است .
دنيامالي در آخر گفت: اميدوارم با حمايت مسئولين و همت همکاران با اجرا کردن برنامه هاي تدوين شده به پيشرفت هر چه بيشتر اين رشته کمک کنيم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.