سرپرست فدراسيون قايقراني از مناطق زلزله زده هريس و ورزقان بازديد کرد

اکبر محمودي مدير کل ورزش و جوانان آذربايجانشرقي به همراه سيد محمد شروين اسبقيان سرپرست فدراسيون قايقراني کشور از مناطق زلزله زده هريس و ورزقان بازديد کرده و کمکهاي نقدي و غير نقدي خود را به مردم داغدار منطقه تحويل دادند.
در اين سفر يک روزه معاون ورزشي ، رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبريز و مسئول روابط عمومي ، اکبر محمودي مدير کل ورزش و جوانان آذربايجانشرقي به همراه سيد محمد شروين اسبقيان سرپرست فدراسيون قايقراني کشور را همراهي کردند.
يک دستگاه خاور و 2 دستگاه وانت حاوي کمکهاي نقدي و غير نقدي جامعه ورزشي مرند و تبريز به مردم روستاي وليلو هريس و مردم شهر ورزقان تحويل داده شد.
جامعه ورزشي آذربايجانشرقي ، قهرمانان المپيکي و ورزشکاران سراسر کشور با جمع آوري کمکهاي مردمي و حضور در مناطق زلزله زده اهر ، هريس و ورزقان با حضور خويش برگ زرين ديگري بر تاريخ پرافتخار آذربايجانشرقي ثبت کردند.
کميل قاسمي ، ميلاد وزيري و سجاد هاشمي ورزشکاران المپيکي ايران و تبريز ديروز جمعه از مناطق زلزله زده بازديد کردند.
همچنين کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربايجانشرقي يک روز از حقوق خود را به زلزله زدگان اختصاص دادند.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.