اولين روز مسابقات کاپ يک آبهاي آرام آقايان برگزار شد

مسابقات کاپ يک قايقراني آبهاي آرام در رده سني جوانان و در بخش آقايان امروز 25 ارديبهشت ماه با برگزاري مسابقات مسافت 1000 متر آغازشد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات کاپ يک قايقراني در بخش آقايان دررده سني جوانان و در مسافت 1000 مترابتدا به دليل تعيين لاين قايقرانان در مسابقه فينال با برگزاري مسابقات مرحله مقدماتي آغازشد.
براين اساس در کاياک يکنفره 1000 متر- جوانان ، فرزين اسدي با زمان 3:52.58 دقيقه از استان مازندران اول ، علي آقاميرزايي از گيلان با زمان 3:53.15 دقيقه ، امير شمس از تهران با زمان 3:59.46 دقيقه به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را از آن خود کردند. همچنين افشين شعباني از کرمانشاه، کيانوش شمس از تهران توابع، هادي جداري از آذربايجان شرقي، اميرحسين حامدي نژاد از همدان، محمد سعادتي از لرستان و محمد بيگدلي از گلستان مقامهاي چهارم تا نهم را به خود اختصاص دادند.
در کانوي يکنفره 1000 متر – جوانان، عادل مجللي از گلستان با زمان 4:16.76 دقيقه، پژمان ديوسالار از مازندران با زمان 4:17.37 دقيقه و کيا اسکنداني از تهران توابع با زمان 4:17.63 دقيقه ، مقامهاي اول تا سوم را از آن خود کردند. در اين مسابقه سهيل نوروزنژاد از گيلان، نيما ابرش از تهران، بهراد صادقي از آذربايجان شرقي، علي الماسي از همدان و سهند وهابي از چهارمحال و بختياري به ترتيب جايگاه چهارم تا هشتم را بدست آورند.
درکاياک دونفره 1000 متر- جوانان، شهاب امدادي و علي شاهرخي از گيلان با زمان 3:33.77 دقيقه، محمدحسين زاقعلي و بابک دربان از تهران با زمان 3:34.95 دقيقه و کيانوش شمس و اميرحسين علم خواه از تهران توابع با زمان 3:57.41 دقيقه مقامهاي اول تا سوم را کسب نمودند. همچنين محمد جهانيان و نيما رمضاني از مازندران، وحيد احمدي و علي احمدي از آذربايجان شرقي، رضا عباس نژاد و محمد سعادتي از لرستان و محمد ولدي و اميرحسين حامدي نژاد از همدان مقامهاي چهارم تا هفتم را بدست آوردند.
در کانوي دونفره مسابقات 1000 متر – جوانان ، نيما ابرش و سامان بقايي از تهران با زمان 4:12.65 دقيقه، سهيل نوروزنژاد و صادق درويش از گيلان با زمان 4:24.83 دقيقه و ايمان الياسي و عادل مجللي از گلستان با زمان 4:47.17 دقيقه در مکانهاي اول تا سوم جاي گرفتند. ضمن اينکه رامين رضايي و پويا کنتوچيان از مازندران، سهند وهابي و علي قاعدي از چهارمحال و بختياري و علي الماسي و ياسين قمري از همدان رده هاي چهارم تا ششم را به دست آوردند.
پس از برگزاري مسابقات مرحله مقدماتي، رقابتها در مرحله فينال ادامه يافت که براين اساس در کاياک يکنفره 1000 متر- جوانان ، فرزين اسدي با زمان 3:43.17 دقيقه از استان مازندران اول ، علي آقاميرزايي از گيلان با زمان 3:45.31 دقيقه ، افشين شعباني از کرمانشاه با زمان 3:59.28 دقيقه به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را از آن خود کردند. همچنين امير شمس از تهران ، هادي جداري از آذربايجان شرقي، اميرحسين حامدي نژاد از همدان، کيانوش شمس از تهران توابع و محمد بيگدلي از گلستان مقامهاي چهارم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.
در کانوي يکنفره 1000 متر – جوانان، عادل مجللي از گلستان با زمان 4:14.60 دقيقه، پژمان ديوسالار از مازندران با زمان 4:15.78 دقيقه و کيا اسکنداني از تهران توابع با زمان 4:17.04 دقيقه ، مقامهاي اول تا سوم را از آن خود کردند. در اين مسابقه سهيل نوروزنژاد از گيلان، نيما ابرش از تهران، بهراد صادقي از آذربايجان شرقي و سهند وهابي از چهارمحال و بختياري به ترتيب جايگاه چهارم تا هفتم را بدست آورند.
درکاياک دونفره 1000 متر- جوانان، محمدحسين زاقعلي و بابک دربان از تهران با زمان 3:30.88 دقيقه ، شهاب امدادي و علي شاهرخي از گيلان با زمان 3:31.11 دقيقه و کيانوش شمس و اميرحسين علم خواه از تهران توابع با زمان 3:54.28 دقيقه مقامهاي اول تا سوم را کسب نمودند. همچنين محمد جهانيان و نيما رمضاني از مازندران، وحيد احمدي و علي احمدي از آذربايجان شرقي، رضا عباس نژاد و محمد سعادتي از لرستان و محمد ولدي و اميرحسين حامدي نژاد از همدان مقامهاي چهارم تا هفتم را بدست آوردند.
در کانوي دونفره مسابقات 1000 متر – جوانان نيز نيما ابرش و سامان بقايي از تهران با زمان 4:07.17 دقيقه، ايمان الياسي و عادل مجللي از گلستان با زمان 4:12.19 دقيقه و سهيل نوروزنژاد و صادق درويش از گيلان با زمان 4:17.62 دقيقه در مکانهاي اول تا سوم جاي گرفتند. ضمن اينکه رامين رضايي و پويا کنتوچيان از مازندران، سهند وهابي و علي قاعدي از چهارمحال و بختياري و علي الماسي و ياسين قمري از همدان رده هاي چهارم تا ششم را به دست آوردند.
اين رقابتها فردا در مسافت 500 متر پيگيري مي شود.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.